Αὔγουστος, Agustus; Μάρκος, Markus; Φίλιππος, Filippus; Πέτρος, Paítrus. These and similar words are declined like sunus (§ 202) in the singular, but are mostly declined like i-stems (§§ 198, 198) in the plural.

ο is represented by ō in Aírmōgaíēs, Ἐρμογένης. The u instead of aú in Iaírusaúlyma, Ἱεροσόλυμα is due to the influence of the u in Iaírusalēm, Ἱερουσαλήμ.

Greek υ is regularly represented by in the Gothic alphabet, so that forms like Φύγελος, Συρία ought properly to be transcribed by Fwgaílus, Swria, cp. αυ, ευ below. It has however become usual in all grammars, glossaries, and editions of the Gothic text, to transcribe Greek υ in the function of a vowel by y. Inaccurate as this mode of transcription is, I have thought it advisable to adopt the usual transcription throughout this book. Examples are: ― Τυχικός, Tykeikus; 'Ιεροσολυμα, Iaírusaúlyma; Ὑμέναιος, Ymaínaius ; Συμεών, Symaíōn.

υ is represented by au in Saúr, Σύρος.

Greek η is mostly represented by ē, as Ἀσήρ, Asēr; Δημᾶς, Dēmas; Φανουήλ, Fanuēl; Ἰησοῦς, Iēsus. It is also sometimes represented by ei (cp. § 5), as Ὀνησιφόρος, Aúneiseifaúrus; Κυρήνιος, Kyreinaíus.

η is represented by ai in Gaírgaísainus, Γεργεσηνός. And beside the regular form Bēþania, Βηθανία, we have the dat. form Biþaniin (Mark xi. I).

Greek ω is usually represented by ō, as Ἰακώβ, Iakōb; Ἰωσήφ, Iōsēf; Μωσῆς, Mōsēs; Θωμᾶς, Þōmas; Σολομών, Saúlaúmōn.

It is represented by au in Lauidja, Λωΐς Trauada, Τρῳάς cp. the end of § 11. And by ū in Rūma, Lat. Rōma.

Greek αι, which was a long open e-sound like the ǣ in OE. slǣpan, is regularly represented by ai, as Ἀλφαῖος, Alfaius; Ναιμάν, Naiman; Ἰδουμαία, Idumaia; Φαρισαῖος, Fareisaius ; cp. the close of § 1O.