This is page 1031 of An Anglo-Saxon Dictionary by Bosworth and Toller (1898)

This online edition was created by the Germanic Lexicon Project.

Click here to go to the main page about Bosworth/Toller. (You can download the entire dictionary from that page.)
Click here to volunteer to correct a page of this dictionary.
Click here to search the dictionary.

This page was generated on 01 Aug 2020. The individual pages are regenerated once a week to reflect the previous week's worth of corrections, which are performed and uploaded by volunteers.

The copyright on this dictionary is expired. You are welcome to copy the data below, post it on other web sites, create derived works, or use the data in any other way you please. As a courtesy, please credit the Germanic Lexicon Project.

ÞÆDRES - ÞÆ-acute;R-ONGEÁN

þædres; adv. Thither :-- Hidres ðædres (ðidres, Cott. MSS.) hither and thither, Past. 22; Swt. 169, 13. v. preceding word.

þæge, þage; pron. pl. They, these :-- Þæge twégen dagas, Lk. Skt. 11, 5 margin. Sume ðæge wæ-acute;ron hæ-acute;ðene erant gentiles quidam ex his, Jn. Skt. 12, 20. He wyrcþ máran ðonne þæge (þa, MS. A.) synt majora horum faciet, 14, 12. Saga mé hwanon wæs Adames nama gesceapen? Ic ðé secge, fram iiii steorrum. Saga mé, hwæt hátton ðage? Salm. Kmbl. p. 180, 1. [Laym. þaie, þaye they, the (pl.), those.]

þæ-acute;h though. v. þeáh.

þæ-acute;nan; p. de To moisten :-- Gif tó stíð sié; þæ-acute;n (printed þæm; but see geþæ-acute;n mid hunige, 144, 1) mid ðý hunige, Lchdm. ii. 108, 17. Þénda smerwunga wyrce of ele make moist smearings of oil, 182, 16. [Halliwell gives thean moist, damp, as a Westmoreland word; and Jamieson has thain, thane with the same meaning.] v. of-þænnan (read -þæ-acute;nan; the form ofþæ-acute;ne is subjunctive, not imperative), þínan, þwæ-acute;nan, þán, þánian.

þæ-acute;nian, þænnan, þænne. v. þánian, þennan, þanne.

þæ-acute;r, þár, þára; adv. There, where. I. local, (a) with demonstrative force, (i) there, in that place :-- Hig cómon tó ðære stówe, and hé gebæd hine þæ-acute;r (ibi) tó Gode, Gen. 13, 4 : 18, 24. Gif ðú þæ-acute;r (ðér, Lind. : ðæ-acute;r, Rush. ibi) geþencgst ðæt ðín bróðor hæfþ æ-acute;nig þing ágén ðé, læ-acute;t þæ-acute;r (ibi) ðíne lác beforan ðam altare, Mt. Kmbl. 5, 23-24. Hé wæs ána þæ-acute;r (ðér, Lind. : ðæ-acute;r Rush.) solus erat ibi, 14, 23. Hé his bigleofan þæ-acute;r feccan sceolde, Homl. Th. ii. 156, 6. Gif þár man án bán findeð unforbærned, Ors. 1, 1; Swt. 21, 12. Hé férde tó Bethania and læ-acute;rde,hí þár (þæ-acute;r, MS. A.), Mt. Kmbl. 21, 17. Gé gegearwiaþ ús þára (ðér, Lind. Rush.) illic parate nobis, Mk. Skt. 14, 15. Ic næs þára (ibi), Jn. Skt. 11, 15, 31. Swíþe earfoþháwe ac hit is ðeáh þára very difficult to see, but still it is there, Bt. 33, 4; Fox 130, 31. (2) thither, to that place :-- Wæs Hæsten þæ-acute;r cumen mid his herge, Chr. 894; Erl. 91, 16. Ne mæg þæ-acute;r inwitfull æ-acute;nig geféran, Cd. Th. 58, 18; Gen. 948 : Elen. Kmbl. 1467; El. 735. Ic ðæ-acute;r cwom tó ðam hringsele Hróðgár gretan, Beo. Th. 4023; B. 2009. (b) with relative force, (1) where, in which place :-- Nellen gé goldhordian eów goldhordas on eorþan, þæ-acute;r (þár MS. A. : ðér &l-bar; huér, Lind. : þæ-acute;r, Rush. ubi) óm and moððe hit fornimþ, and þæ-acute;r (þár, MS. A. : ðér, Lind. : þæ-acute;r, Rush.) þeófas hit delfaþ and forstelaþ : goldhordiaþ eów goldhordas on heofenan, þæ-acute;r (þár, MS. A.) náðor óm ne moððe hit ne fornimþ, and þár þeófas hit ne delfaþ ne ne forstelaþ, Mt. Kmbl. 6, 19-20. On wésten þæ-acute;r æ-acute;r Adam forwearþ, Blickl. Homl. 29, 18 : 39, 5. On ðære byrig þæ-acute;r se cyning ofslægen læg, Chr. 755; Erl. 50, 13. Sum feóll ofer stánscyligean þár hit næfde mycele eorðan, Mk. Skt. 4, 5. (2) whither, to which place :-- Ic læ-acute;rde on temple þár (þæ-acute;r, MS. A. : ðiddir, Lind. : ðider, Rush. quo) ealle Iudéas tógædere cómon, Jn. Skt. 18, 20. In ðam éðle ðæ-acute;r hé æ-acute;r ne cwom, Exon. Th. 27, 26; Cri. 436. Tó ðam lande þæ-acute;r ðé lust myneþ tó gesécanne, Andr. Kmbl. 588; An. 294. (c) in correlative combinations, (1) þæ-acute;r ... þæ-acute;r there (where, thither, whither) ... where (there, thither, whither) :-- þæ-acute;r (þár, MS. A.) ðín goldhord is ðæ-acute;r (þár, MS. A.) is ðín heorte ubi est thesaurus tuus, ibi est cor tuum, Mt. Kmbl. 6, 21 : 18, 20. Sceáwa þæ-acute;r dust and drýge bán, þæ-acute;r þæ-acute;r ðú æ-acute;r gesáwe fægre leomu, Blickl. Homl. 113, 21. (2) where the two forms are not separated, and may be translated by where :-- God gefilde mid flæ-acute;sce þæ-acute;r þæ-acute;r ðæt ribb wæ-acute;s, Gen. 2, 21. Mín þén biþ þæ-acute;r þæ-acute;r (þár þár, MS. A.) ic eom ubi sum ego illic minister meus erit, Jn. Skt. 12, 26. Man mót hine gebiddan, beó þæ-acute;r þæ-acute;r he beó, Homl. Skt. i. 13, 67. (d) with a demonstrative and relative force, as in modern where, whither :-- Ðæt hí geworhten stæ-acute;nene weal ðæ-acute;r se cásere hét eorþwall gewyrcan, Bd. 1, 12; S. 481, 8. Ðæt hí woldan andlyfne niman ðæ-acute;r hí hit findan mihton, 1, 15; S. 483, 39. Se monlíca wunode þæ-acute;r hié strang begeat wíte, Cd. Th. 155, 4; Gen. 2567. Hé næ-acute;nne ne mæg gebringan þæ-acute;r hé him gehét, Bt. 32, 1; Fox 114, 4. Ðá becom hit þæ-acute;r se cynincg feóll, Homl. Skt. ii. 26, 208 : Beo. Th. 718; B. 356. Far þæ-acute;r ðú freónda wéne, Exon. Th. 119, 29; Gú. 262. II. metaph. usages, (1) there, in that case, then :-- Þæ-acute;r ðú cýþdest ðæt ðú nystest ... þá ðú sæ-acute;dest ðæt ..., Bt. 5, 3; Fox 14, 2. Hú ne is se anweald þonne þæ-acute;r náuht is not, then, power in that case nought? 16, 2; Fox 54, 7. Geðence hé ðæt hé biþ self suíðe gelíc ðám ilcan monnum ðe hé ðæ-acute;r ðreátaþ, Past. 17; Swt. 117, 16 : 54; Swt. 425, 22 : 12; Swt. 75, 13 (but see note on the last passage). (2) Þæ-acute;r þæ-acute;r then when, when, þæ-acute;r when :-- Ðý læs hié selfe ácwelen ðæ-acute;r ðæ-acute;r hié ða óðre lácniaþ ne alios medendo ipsi moriantur, Past. 48; Swt. 371, 11. Ðæ-acute;r ðæ-acute;r ús God forbeád cum nos Deus prohiberet, 59; Swt. 451, 5. Sín ðíne suna and ðíne dohtra geseald óðrum folce þæ-acute;r ðú on lócie (videntibus oculis tuis), Deut. 28, 32. Hí clumiaþ mid ceaflum þæ-acute;r hí sceoldan clypian, L. I. P. 5; Th. ii. 308, 21. (3) in case that, if :-- Ðæ-acute;r wé ús selfum démden ðonne ne démde ús nó God si nosmet ipsos dijudicaremus, non judicaremur, Past. 53; Swt. 415, 5. Ðæ-acute;r mín ágen folc mé hýran cúðan si plebs mea audisset me, Ps. Th. 80, 13 : Bt. 32, 2; Fox 78, 1 : 37, 3; Fox 100, 4 : 36, 2; Fox 174, 5. Geornor wé woldon beón forsugiende, þæ-acute;r wé for eówerre ágenre gnornunge móste, Ors. 3, 8; Swt. 122, 10 : Exon. Th. 375, 20; Seel. 141 : Cd. Th. 279, 7; Sat. 234. Ðæ-acute;r Moyses ne hulpe si non Moyses stetisset, Ps. Th. 105, 19 : Past. 46; Swt. 355, 4 : Cd. Th. 49, 24; Gen. 797 : Ors. 2, 4; Swt. 70, 5. Ðár ðú nú gemyndest ða word ðe ic ðé sæ-acute;de on ðære forman béc, ðonne miht ðú be ðám wordum genóg sweotole ongitan ðæt ðæt ðú æ-acute;r sæ-acute;dest ðæt ðú nystest si superiora concessa respicias, ne illud quidem longius aberit, quin recorderis, quod te dudum nescire confessus es, Bt. 35, 2; Fox 156, 21. III. preparing the way for the subject, there :-- Ðá com þæ-acute;r rén and þæ-acute;r (þár, MS. A.) bleówun windas et descendit pluvia et flaverunt venti, Mt. Kmbl. 7, 25, 27. Þá æt sumum cirre cómon þæ-acute;r sex scipu tó Wiht, Chr. 897; Erl. 95, 18. Eálá hwæt þæ-acute;r wæs fæger eáðmódnes geméted on ðære á clæ-acute;nan fæ-acute;mnan, Blickl. Homl. 9, 21. Þæ-acute;r is mid Estum án mæ-acute;gð, Ors. 1, 1; Swt. 21, 13. IV. in combination with suffixed prepositions the word has the force of a pronoun; see the forms given as compounds (though the attachment is rather slight, see e. g. þær-on) which follow. [Laym. þar, þare, þear : Orm. þær : A. R. þer : Gen. and Ex. ðor : Hav. þor, þore : O. Sax. O. L. Ger. thár : O. Frs. thér : O. H. Ger. dár, dára. Cf. Goth. Icel. þar.]

þæ-acute;r-ábútan; adv. Thereabout, about that place :-- On Antiochian byrig and ðæ-acute;rábútan gehwæ-acute;r, Homl. Skt. ii. 25, 595. Tó ðám ðe ðárábútan (-onbútan, MS. A.) stódon circumstantibus, Mk. Skt. 14, 69.

þæ-acute;r-æfter; adv. Thereafter, after that :-- Gif se terminus gescýt on sumon dæge ðære wucan, ðonne byþ se sunnandæg þæ-acute;ræfter Eásterdæg, Lchdm. iii. 244, 18. Hié áhebbaþ hié ofer hiera hiéremenn, and ne ondræ-acute;daþ ðone dóm ðe ðæ-acute;ræfter fylgþ, Past. 19; Swt. 145, 9.

þæ-acute;r-æt; adv. Thereat :-- His horsbæ-acute;r wæs fram his discipulum gehealden, and monige unfrume ðæ-acute;ræt hæ-acute;lo onféngon, Bd. 4, 6; S. 574, 7.

þæran (? þærran) to dry, wipe :-- Hé ðá hét geótan wæter on mundleów and ongan his þegna fét þweán and þæran (other MSS. have þar an, þær ana; the Latin in Jn. 13, 5 is extergere. The word intended seems to be one corresponding to Icelandic þerra, which, as well as the form mundlaug, the equivalent of the rather uncommon mundleów, the modern version in that language uses in this passage) mid ðý líne, ðe hé wæs begyrded, Homl. Ass. 155, 103.

þæ-acute;r-big; adv. Thereby, by that (person or thing) :-- Gif hwá gefare and nán bearn ne gestriéne, gif hé bróðor læ-acute;fe, fó se tó his wífe. Gif hé ðonne bearn ðæ-acute;rbig(-bié, Cott. MSS., by the wife) gestriéne, ðonne cenne hé ðæt ðam gefarenan bréðer ðe hié æ-acute;r æ-acute;hte, Past. 5; Swt. 43, 14.

þæ-acute;r-binnan; adv. Therein :-- Philippus þæ-acute;rbinnan ne mehte, Ors. 3, 7; Swt. 112, 36. Se bisceop bebeád, ðæt hí heora lác geoffrodon binnon ðam temple, and hét hí ðæ-acute;rbinnon andbidigan, Homl. Th. i. 450, 25.

þæ-acute;r-bufan; adv. Besides, over and above that :-- Hé cwæð : 'Biscepe gedafnaþ ðæt hé sié tæ-acute;lleás.' Ðæ-acute;rbufan (v. 1 Tim. 3, 2 sqq. for the additional remarks referred to) is geteald hwelc hé beón sceal, gif hé untæ-acute;lwierðe biþ, Past. 8; Swt. 53, 10.

þærf need, þærf leavened, þærh. v. þearf, þeorf, þerh.

þæ-acute;r-in; adv. Therein, wherein :-- Hé wæs on Simones húse, þæ-acute;rin geát ðæt wíf ða deórwyrþan smerenesse on his heáfod, Blickl. Homl. 73, 3.

þæ-acute;r-inne. v. þæ-acute;r-út, -úte.

þæ-acute;r-mid; adv. I. therewith, with that :-- Ðá geseah hé treów licgende, and ðæt lytel; ongan ðá þæ-acute;rmid delfan, Homl. Skt, ii. 23 b, 767. II. temporal, straightway, at the same time :-- Ðá forceáw hé his ágenan tungan and wearp hine ðæ-acute;rmid on ðæt neb foran, Bt. 16, 2; Fox 52, 25.

þæ-acute;r-néhst; adv. Next to that :-- Godes grið is ealra griða geornost tó healdanne, and þæ-acute;rnéhst þæs cynges, L. Eth. vii. 1; Th. i. 330, 3.

þæ-acute;r-of; adv. Thereof, of or from that :-- Genim ðás ylcan wyrte, wyrc clyþan þæ-acute;rof, Lchdm. i. 196, 23. Ðæt ic macige mete ðínum fæder þæ-acute;rof ut faciam ex eis escas patri tuo, Gen. 27, 9.

þæ-acute;r-ofer; adv. Thereover, over that :-- Se fnobeám ofersceadaþ ðæt lond, ðæt hit under him ne mæg gegrówan, ne hé self nánne wæsðm dæ-acute;rofer ne bireþ, Past. 45; Swt. 337, 12. Hig tódðldon hys reáf, and wurpon hlot þæ-acute;rofer, Mt. Kmbl. 27, 35.

þæ-acute;r-on; adv. I. thereon :-- Hé com tó ðam treówe, sóhte wæstm ðæ-acute;ron, and næ-acute;nne ne gemétte, Homl. Th. ii. 408, 1. Se déma hét wyrcan áne hencgene and hét hón ðone bisceop þæ-acute;ron, Homl. Skt. ii.

29, 253 : Blickl. Homl. 71, 7. II. therein :-- Hér is án lytele burg, ðæ-acute;r ic mæg mín feorh on generian. Hió is án lytel, and ðeáh ic mæg ðæ-acute;ron libban, Past. 51; Swt. 399, 24. Áwyrtwala græ-acute;dignysse of ðínre heortan, and áplanta þæ-acute;ron ða sóþan lufe, Homl. Th. ii. 410, 2. Segeþ þæ-acute;ron (in the book), ðæt sum ríce man wæ-acute;re, Blickl. Homl. 197, 27. III. thereinto :-- Ðú ne cymst þæ-acute;ron non ingredieris eam, Deut. 32, 52. Ðá hét hé gefeccan æ-acute;nne æ-acute;renne oxan, and ða hálgan ðæ-acute;ron dón, Homl. Skt. ii. 30, 422. IV. thereof :-- And hé ne cúðe nán þing þáron (cf. næs heora nán ðe þár æ-acute;nig þing on cúðe, 41, 24), Gen. 39, 23.

þæ-acute;r-onbútan. v. þæ-acute;r-abútan.

þæ-acute;r-ongeán; adv. There against, on the contrary; per contra :-- Englas cýðaþ ðíne dæ-acute;da beforan Godes gesihðe, and deófol áwrit þæ-acute;rongén ealle ðíne misdæ-acute;da, Wulfst. 248, 21.