This is page 357 of the supplement to An Anglo-Saxon Dictionary by T. Northcote Toller (1921)

This online edition was created by the Germanic Lexicon Project.

Click here to go to the main page about Bosworth/Toller. (You can download the entire dictionary from that page.)
Click here to volunteer to correct a page of this dictionary.
Click here to search the dictionary.

This page was generated on 15 Dec 2018. The individual pages are regenerated once a week to reflect the previous week's worth of corrections, which are performed and uploaded by volunteers.

The copyright on this dictionary is expired. You are welcome to copy the data below, post it on other web sites, create derived works, or use the data in any other way you please. As a courtesy, please credit the Germanic Lexicon Project.

GE-LIBBAN--GELÍCE 357

ge-libban, -lifian, -leofian; p. -lifde, -lifode (-leof-) To live. I. to be alive:--Mið ðý gehérdon þ-bar;te gelifde and geséne wæ-acute;re, Mk. L. 16, 11. to pass life under specified conditions:--Sume on hæ-acute;ðenscipe gelifdon, Ll. Th. ii. 366, 13. Gif swá biþ geleofad si sic vivitur, Ps. L. 185 a, 16. III. to escape spiritual death:--Ðis dó þ-bar;te ðú gelifige, Lk. L. 10, 28. IV. trans. (1) to have as part of one's life, to experience:--Ne ondræ-acute;d ðú ðé deáð tó swíðe; ne geleofað man náht miriges ðá hwíle ðe mon deáð ondræ-acute;t life hath no mirth while death is feared, Prov. K. 16. (2) to get by living, to live to do:--Hé cyng beón sceolde, gif hé hit gelifode he should have been king, if he had lived to do it, Chr. 1093; P. 228, 11. Fulne ende þínes lífes þú hæfst gelifd plenam etatis finem habes, Nar. 30, 11. [O. H. Ger. ge-lében to experience, live to see. Cf. Ger. er-leben.?

ge-líc, es; n. Substitute: I. what is like:--'Ic nát nánwiht Godes gelíces (Deo simile)' . . . 'Ic wondrie þín, hwí þú secge þæt þú Gode náwiht gelíces nyte (nihil te nosse Deo simile)'. . . Gyf ic wiht him gelíces wiste, ic wolde þat lufian, Solil. H. 15, 13-19. Næfð hé náht men gelíces de homine nihil habet, Gr. D. 46, 28. Næfdon hé máre monnum gelíces ðonne ingeþonc, Met. 26, 93. Nánne mon ne lyst nánes ðinges búton goodes, oððe hwæshwegu ðæs þe goode gelíc biþ. Maniges þinges hí wilniaþ þe full gód ne biþ, ac hit hæfþ ðeáh hwæthwegu gelíces goode, Bt. 34, 7; F. 142, 33. Þisses fugles gecynd fela gelíces beácnað, Ph. 387. II. a similitude, parable:--Þ-bar; gelíc getimbrendes torres gesceádeð similitudinem aedificandae turris exponii, Lk. p. 8, 14.

ge-líc. Add: I. like some other object. (1) with dat. of object:--Þú eart mihtig Drihten, nis þé ealra gelíc áhwæ-acute;r on spédum quis similis tibi? potens es, Domine, Ps. Th. 88, 7. Ic ne geseah æ-acute;nigne mann þé gelícne steóran, An. 494. Ic mæg on úrum tídum gelíc anginn þæ-acute;m gesecgan ego poteram similia in diebus nostris narrare, Ors. 3, 2; S. 100, 20. Winde gelícra þonne gemetfæstum monnum, Bt. 37, 4; F. 192, 23. Wildiórum gelícran ðonne monnum, 38, 5; F. 208, 1. Hwám beón ðás ðyllecan gelíccran (-lícran, v. l.) ðonne ðæ-acute;m folce ðe . . .,' Past. 227, 24. Is seó eággebyrd híwe stáne gelícast, Ph. 302. Funde hé óþerne þurh eall þing him þone gelícestan (swíþe gelícne, v. l.), Bd. 4, 22; Sch. 457, 6. Swá swá geonge men magon gelícoste beón ealdum monnum, Bt. 10; F. 28, 33. (2) without dative, the object already indicated or implied:--Gelíc &l-bar; ilca gecuédon eadem dixerint, Mt. p. 11, 1, 18. Of þám gelícestan gesceáde simillima collatione, An. Ox. 248. (3) with dat. instead of elliptical possessive:--Gedyde ic þæt þú hæfdest mæ-acute;gwlite mé gelícne, Cri. 1384. II. like some other action or condition. (1) with dat. of pronoun and clause stating the action, &c. Cf. like as in later times. v. ge-líce:--Hit bið gelíc þám swylce hit swá sý . . . bið gelíc þám swylce sunne sý áþystrad it will be just as if it really is so . . . it will be as if the sun is darkened, Wlfst. 93, 1-5. Seó wíse is gelícost þon þ-bar; hit ne byð nyt, þéh þe gebeden sý for deófle, Gr. D. 336, 10. Nú is þon gelícost swá wé on laguflóde líðan, Cri. 851. Is þon gelícost swá hé on landsceape stille standan, An. 501. Hwæþer seó sibb sié þæ-acute;m gelícost þe mon nime æ-acute;nne eles dropan . . ., Ors. 4, 7; S. 182, 23. Is þ-bar; endeleás wundor, ðám gelícost þe on sumes cyninges híréde sién gyldenu fatu forsewen and treówenu mon weorþige, Bt. 36, 1; F. 172, 18: Wlfst. 3, 14. Bið þ-bar; gelícost þon þe hig æteówen þone staðol hyra geleáfan, Ll. Th. ii. 426, 1. (2) without dat. Cf. I. 1:--Dón dæ-acute;dbóte for heáfodlicum gyltum geár oððe twá on hláfe and on wætere, and be þám læ-acute;ssum gyltum wucan oððe mónoð eall be gelícon (similiter), Ll. Th. ii. 134, 5. (3) with swá, swá gelíc = such:--Anlíce beóð swá þá beón berað bútú ætsomne . . . Swá beóð gelíce þá leásan men, Leás. 24. (4) correlative clauses:--Þyslic mé is gesewen ðis andwearde líf manna . . . swá gelíc, swá ðú æt swæ-acute;sendum sitte . . ., Bd. 2, 13; Sch. 165, 17. III. used of two or more objects, like one another, as predicate, alike:--Ealle men hæfdon gelícne fruman omne hominum genus simili surgit ab ortu, Bt. 30, 2; F. 110, 7. Gesihþ and gehérnes and gefrédnes ongitaþ ðone líchoman, and þeáh ne ongitaþ hí hine gelícne, 41, 4; F. 252, 8. Ne mæg nán monn habban gelíc lof on æ-acute;lcum londe, for þon þe on æ-acute;lcum lande ne lícaþ þ-bar; on óþrum lícaþ, 18, 2; F. 64, 25. Ðá gelícan habbað heóm gelíc, Solil. H. 65, 24. Ne beóð þá leán gelíc, Mód. 76. Se maga and se unmaga ne beóð ná gelíce, ne ne magon ná gelíce byrðene áhebban, Ll. Th. i. 328, 16. Monnes líchoman limu beóþ hwæthwegu tódæ-acute;led; ac þæ-acute;ra lima gecynd is þ-bar; hié gewyrcaþ æ-acute;nne líchoman, and ðeáh ne beóþ eallunga gelíce, Bt. 34, 6; F. 142, 17. Ealle gesceafta þú gesceópe him gelíce (like one another), and eác on sumum þingum ungelíce, 33, 4; F. 128, 26. Didymus, þ-bar; ys gelícust on úre geþeóde Didymus (twin), that is just alike in our speech, Jn. 20, 24: 21, 2. IV. of like amount, degree, &c., equal. Cf. ge-líca; II:--Gelíc compar, Ælfc. Gr. Z. 43, 2. (1) equal to another (dat.):--Wénan þ-bar; æ-acute;nig þing wæ-acute;re betere ðonne God, oþþe him gelíc (cf. nán wuht nis betere ðonne hé, ne emngód him, F. 138, 7), Bt. 34, 3; F. 136, 30. Se Hálga Gást is ðám Fæder and ðám Suna gelíc and efenéce, Hml. Th. i. 280, 15. Hé hine sylfne dyde Gode gelícne (aequalem), Jn. 5, 18. Hig sint englum gelíce (aequales), Lk. 20, 36. Þú dydest hig gelíce (pares) ús, Mt. 20, 12. (1 a) object stated in a clause:--Gif hit geweorðeð þ-bar; man unwilles æ-acute;nig þing misdéð, ná bið þ-bar; ná gelíc þám þe sylfwilles misdéð (the two faults are not equal in turpitude), Ll. Th. i. 328, 22. (2) of several things, equal to one another, the same in each case. (a) of objects:--Gif hwá óðres godsunu sleá, sié sió mæ-acute;gbót and sió manbót gelíc, Ll. Th. i. 150, 14. Mæssepreóstes áð and woruldþegenes is geteald efendýre (bið gelíc gedémed, v. l.), 182, 15. Ne sín ealle circan ná gelícre mæ-acute;ðe wyrðe, 340, 26. Nabbaþ ealle gesceádwíse gesceafta gelícne frýdóm libertatem non in omnibus aequam esse constituo, Bt. 40, 7; F. 242, 21: Solil. H. 65, 25, 21, 22. Cyning and arcebiscop ágan gelícne and efendýrne mundbryce, Ll. Th. i. 330, 17. Gelíc heá onfeingon mearde parem acceperunt mercedem, Mt. p. 18, 13. Manigu wítu wæ-acute;ron máran þonne óðru; nú sint ealle gelíce, 68, 7. Þ-bar; þás Godes gerihta standan æ-acute;ghwæ-acute;r gelíce, 272, 14. Gehwár hit is hefigre, gehwár eác leóhtre, for ðám ealle landsida ne sýn gelíce (equalia, Lat. vers.), 434, 31. (b) of actions, conditions, &c., stated in clauses, equal (in badness):--Ne bið ná gelíc þ-bar; man wið swustor gehæ-acute;me and hit wæ-acute;re feorsibb, Ll. Th. i. 404, 27. Gif hwá hwæt ungewealdes gedéþ, ne bið þ-bar; eallunga ná gelíc þe hit gewealdes gedéð, 412, 15. (c) with irregular construction:--Gif monnes tunge bið of heáfde óðres monnes dæ-acute;dum gedón, þ-bar; bið gelíc and eágan bót (the compensation for) pulling out a man's tongue and the compensation for destroying an eye are equal, Ll. Th. i. 94, 21. (d) at an equal height, on a level:--Gif se ord sié ufor þonne hindeweard sceaft, gif hié sién bú gelíc, Ll. Th. i. 84, 18. Gelícere heolre &e-hook;qua bilance, An. Ox. 4601. (3) of a comparison, between equal things, fair:--'Hwæþer ðára twégra (a walker and a crawler) þincþ þé mihtigra?' Ðá cwæþ ic: 'Nis þ-bar; gelíc; sé biþ mihtigra sé ðe gæ-acute;þ, þonne sé þe crýpþ, Bt. 36, 4; F. 178, 15. V. befitting, suitable. v. ge-líclic:--Gelíc his geearnungum, Bl. H. 21, 32. Hú ne miht þú gesión þ-bar; æ-acute;lc wyrt and æ-acute;lc wudu wile weaxan on þæ-acute;m lande sélost þe him betst geríst. . . . Æ-acute;lces landes gecynd is þ-bar; hit him gelíce wyrta and gelícne wudu týdrige herbas atque arbores intueris sibi convenientibus innasci locis . . . dat cuique natura quod convenit, Bt. 34, 4; F. 148, 19-29. VI. likely, probable:--Mé gelícost þincð þætte ealle witen eorðbúende þoncolmóde, þæt hí þæ-acute;r ne sint, Met. 19, 12. v. an- (on-), un-gelíc.

ge-líca. Add: I. the like of another (gen. or possessive pronoun), one that has the same characteristics as another. (1) of persons:--Hwæt wæ-acute;ron hí búton fearra gelícan, þá ðá hí heora fýnd mid horne líchamlícere mihte potedon?, Hml. Th. i. 522, 24. Sindon hiora gelícan forgitene, Met. 10, 59. Habban þíne æ-acute;hta þíne gelícan, Hml. S. 2, 176. Tó Ðeódríce and tó Neróne and tó manegum hecra gelícum, Bt. 16, 1; F. 50, 1. (1 a) the like of a person, such a person as (depreciatory):--Hwylc eom ic, þ-bar; ic æ-acute;fre þus his gelícan (þyslicum men, v. l.) þeówie quis sum ego, ut isti serviam?, Gr. D. 144, 10. (2) of things:--Níð . . . stala . . . gálscipe . . . and fela óþre þyssa gelícan (multae aliae harum similes), Ll. Th. ii. 174, 35. II. an equal, a peer. Cf. ge-líc; IV:--Hit is ungecyndelicu ofermódgung ðæt se monn wilnige ðæt hine his gelíca ondræ-acute;de contra naturam est superbire ab aequali velle timeri, Past. 109, 12. Nis nán wífhádes mann hire gelíca, Hml. Th. ii. 10, 12. Nán mihtigra þé nis, ne nán þín gelíca, Bt. 33, 4; F. 128, 11, 19. Hé næfð næ-acute;nne rícran, ne furþum næ-acute;nne gelícan, 42; F. 258, 5. Þæt hié (the Romans) swá heáne hié geþóhten þæt hí (the Carthaginians) heora (the Romans) gelícan wurden, Ors. 4, 6; S. 178, 18. Ládige hé hine mid .xi. his gelícena, Ll. Th. i. 154, 8. Hé mæ-acute;ðe cann on mannum, ge on his gelícum ge on læ-acute;ssum mannum, Wlfst. 58, 4. v. efen-, un-gelíca.

ge-lícan to liken. v. ge-lícian to make like.

gelíc-bisen a copy, an imitation; in a personal sense, an imitator:--Of his gelícbisene ex ejus imitatione, Rtl. 50, 4. Hiora gelícbisin, 91, 37. Gimaco &l-bar; gilícbiseno Godes imitatores Dei, 12, 11.

ge-liccettan. v. ge-lícettan.

ge-liccian to lick:--Ðá hundas his wunda geliccedon, Hml. Th. i. 330, 22. [O. H. Ger. ge-lecchón lambere.]

gelíce. Add: I. in like manner, similarly:--Eft gelíce ibidentidem, Wrt. Voc. ii. 47, 50. (1) with dat. (a) of a noun, in the manner of, in the same way as, as in the case of:--Sóðfæste men sunnan gelíce in heora fæder ríce scínað (justi fulgebunt sicut sol in regno patris sui, Mt. 13, 43), Sat. 307: Ph. 601. Hié scínað englum gelíce, El. 1320. Heofon þú áðenedest hýde gelíce extendens coelum sicut pellem, Ps. Th. 103, 3; 101, 3. Kyningas beóð eallum mannum gelíce ácende, and óðrum mannum gelíce sweltað, Solil. H. 59, 21-23. Hé mæg streámas gefeterian, þæt þú mid fóte miht on treddian eorðan gelíce, Ps. Th. 65, 5. Seó sáwl færð hweóle gelícost, Met. 20, 217. (b) with pronoun (þám), like that, similarly:--Gelíc þon similiter, Mt. p. 17, 6: p. 20, 4. Gelíce þám Ænglisc sceal Wyliscan rihte wyrcean, Ll. Th. i. 356, 15. Genim ðás wyrte þe man rutam and þám gelíce (with nearly the same form) óðrum naman rúdan nemneþ, Lch. i. 198, 20: 234, 11. Genim þás wyrte þe man coliandrum and óþrum naman þám gelíce cellendre nemneð, 218, 16: 176, 18: 220, 9: 226, 20: 230, 3: 236, 11. (2) with swá:--Swá gelíce similiter, Ps. L. 67, 7. Hé ne dyde þæslíce &l-bar;