This is page 496 of the supplement to An Anglo-Saxon Dictionary by T. Northcote Toller (1921)

This online edition was created by the Germanic Lexicon Project.

Click here to go to the main page about Bosworth/Toller. (You can download the entire dictionary from that page.)
Click here to volunteer to correct a page of this dictionary.
Click here to search the dictionary.

This page was generated on 12 Jan 2019. The individual pages are regenerated once a week to reflect the previous week's worth of corrections, which are performed and uploaded by volunteers.

The copyright on this dictionary is expired. You are welcome to copy the data below, post it on other web sites, create derived works, or use the data in any other way you please. As a courtesy, please credit the Germanic Lexicon Project.

496 HÆG-WEARD -- HÆLEÞ

98, 956. Wel hægþornes blóstman, Lch. ii. 54, i. Æ-acute;lces treówes dæ-acute;l þe man begitan mæg bútan hægþorne, 86, 9. [Cinus an haythorne, Wick. Gl. 572, 45.] v. hagu-, hege-þorn.

hæg-weard. Add: [v. N. E. D. hay-ward.]

hæ-acute;l omen. Add :-- Hael omen, Wrt. Voc. ii. 115, 52. Næ-acute;fre hé on aldordagnm æ-acute;r ne siððan heardran hæ-acute;le healþegnas fand never in all the days of his life, before or since, less auspiciously (cf. Icel. íllu heilli malo augurio ; m evil hour) did he come upon hall-thanes, B. 719.

hæ-acute;l health. Add: I. sound physical condition (1) of a person :-- Him sió hæl losað solus carports amissa, Fast. 249, 6. Þeáh ðe him (the old man) ádl on ne sitte, þeáh oft his hæ-acute;l him bið ádl, Hml. Th. i. 614, 16. Hyt tó hæ-acute;le gelæ-acute;deð, Lch. i. 114, 21. Þæ-acute;re æ-acute;rran hæ-acute;le incohmitati pristine, An. Ox. 4866. Twégen líchaman on þá æ-acute;ran hæ-acute;le gemina cadauera in pristinum uite statum (restituit), 1875. Tóscádan welan and wæ-acute;dle, hæ-acute;le and unhæ-acute;le, Ll. Th. i. 328, 20. Suá hwá suá hæfð fulle hiéle his líchoman (valetudinem corporis), Past. 251, 3. Nis nánum crístenum menn álýfed bæt hé his hæ-acute;le gefecce æt nánum stáne, Hml. Th. i. 474, 30. (2) of a person's health :-- Þæ-acute;re æ-acute;ran hæ-acute;le incolomitati pristine (ualetudinem reítitwit), An. Ox. 4354. II. healing, care :-- Hyt þ-bar; sár gelíþegað and þá hæ-acute;le gegearwað (effects the cure), Lch. i. 122, 9. II a. with gen. (1) of person :-- 'Gehæ-acute;le ðe Críst' . . .Þá gelýfde seó burhwaru þurh þæs bæddrydan hæ-acute;le, Hml. S. 10, 50. (2) of disease :-- JJú scealt underfón ftínra wunda hæ-acute;le, 7, 276. III. welfare, well-being, prosperity :-- On ðé ys eall úre hæ-acute;l, Ps. Th. 3, 7. Hé þæs hæ-acute;l gehleát, 105, 24. ¶ in form of salutation :-- Hé þám cásere hæ-acute;le bodade, Lch. i. 326, 2. Hæ-acute;le Gode (hæ-acute;letode, Hpt. Gl. 467, 32) dré[mende] osanna persultans, An. Ox. 2607. Ill a. a means to produce well-being :-- Þissere worulde hæ-acute;l is þ-bar; heó witan hæbbe, and swá má witena beóð swá hit bet færð, Hml. S. 13, 128. Nýd weorieð oft . . . tó hæ-acute;le niða bearnum, Run. 10. IV. mental or spiritual health or healing, salvation :-- Tódæg is ðisum hírede hæ-acute;l gefremmed . . . Ic cóm tó gehæ-acute;lenne þæt þe on mancynne losode, Hml. Th. i. 582, 5. Þú fulneáh mid ealle forwurde . . . Wé habbað nú þone mæ-acute;stan dæ-acute;l þæ-acute;re tyndran þínre hæ-acute;le (habemus maximum tuae fomitem salutis), Bt. 5, 3 ; F. 14, 10. Hæ-acute;le (hæ-acute;les, L. , hæ-acute;lo, R. ), Lk. l, 77. Sáwlum tó hæ-acute;le and fis sylfum tó þearfe, Ll. Th. i. 358, 14: Hy. 6, 16. Tó hæ-acute;le and tó ræ-acute;de, Bl. H. 227, 4. Oncnáwan hwá him tó hæ-acute;le and tó helpe and tó feorhnere on þás world ástág, 105, 32. Hé wolde þrowian for ealra manna hæ-acute;le and ús gefreólsian from deófles þeówdóme, 65, 33 : 73, 7 : 129, 14. Þæt þú hire cn hæ-acute;le gestóde that you would be her salvation, Ps. Ben. 34, 3. Þæt mín mód næbbe náne hæ-acute;le æt his Gode, Ps. Th. 3, Þíne hæ-acute;le ic sæ-acute;de salutare tuum dixi, 39, 10. Þá wæs geworden werude Iúdea þæt heó hæ-acute;l gehlutan háliges facto est ludaea sanctificatio ejus, 113, 2. v. múp hæ-acute;l.

hæ-acute;l. l. hæ-acute;le q. v.

hæ-acute;lan. Add; I. to heal (1) a person sick in body or mind :-- Sé haeleð (sanat) geðréste in heortan, Ps. Srt. 146, 3. þ-bar; wíf of herning blódes hæ-acute;leit (sanat), Mt p. 16, 3: 15, 15. Monige lécneð &l-bar; hæ-acute;les multos curat, 16, 15. Hæ-acute;led, 18, l. Þ-bar; wíf of iorning blódes hæ-acute;led (saluat), Lk. p. 6, l. Gémde &l-bar; hæ-acute;lde hiá curavit eos, Mt. L. 19, 2. Haelde hiá sanavit eos, 21, 14. Ðý læ-acute;s. . . hwærfa hiá and ic hæ-acute;lo (sanem) hiá, 13, 15 : Jn. L. 13, 40. Þ-bar;te haelde ðrael his ut saluaret seruum eius, Lk. L. 7, 3. Críst hié hæ-acute;lan wolde, BI. H. 105, 26. Hæ-acute;la ðá unstronga sanare infirmos, Lk. L. 9, 2. (2) to cure an infirmity of body or mind, a disease, &c. :-- Bledsa sáwul mín Dryhten, sé haeleð (sanat) alle áðle ðíne, Ps. Srt. 102, 3. Sé þe wunde lácnian wille geóte wín on . . . and eft ele ðæt sé hié líðe and hæ-acute;le. Past. 124, 12. Ðæt úre haele wunde ut nostra cures vulnera, Ps. Srt. ii. p. 204, 9. Þ-bar; hig hæ-acute;ldun (curarent) ádle and æ-acute;lce untrumnysse, Mt. 10, l. Mihtig æ-acute;lce untrumnesse tó hæ-acute;leime, Bl. H. 223, 22. II. to save (1) from physical harm or destruction :-- Dryhten, hæ-acute;l (salva) úsic, wé forweorðað. Mt. R. L. 8, 25. Hæ-acute;l þec seolfne . . . ástíg nú of róde, 27, 40. Of weorum blóda hæ-acute;l mec, Ps. Srt. 58, 3. (2) from destruction of the soul :-- Hæ-acute;l ús on eorþan, wé þe synt on líchomum lifgende, and eac þá þe on helle synt biddaþ þínre onlésnesse and þínre hæ-acute;lo, Bl. H. 81, 21. Cwóm sunu monnes tó soecanne and tó hæ-acute;lenne Þ-bar;te losade, Lk. L. R. 19, 10. Ne tó doemenne ah tó haelanne middangeard, Jn. p. 6, 19. ¶ hæ-acute;lende as epithet of Christ, Jesus. Cf. hæ-acute;. end :-- Ic eom Hæ-acute;lende Críst, Hml. S. 30, 60 : Ll. Th. i. 54, 28 note. Utan we úre gyfe ðám syllan þe hyre onfón cann, þæt is úre Drihten Hæ-acute;lende Críst (úrum Drihtne Hæ-acute;lendum Críste, v. l.) nostra donaria offeramus ei, qui nouit accipere. Domino Deo nostro, Bd. 3, 24; Sch. 307, 20 : Rtl. 114, 15. Ðú Hæ-acute;lende Críst Tesu Criste, Angl. ii. 365, 10, 17. Æt úrum Hæ-acute;lendum Críste per Christum, Ors. 4, 10 ; S. 194, 28. On Hæ-acute;lendum Críste, Bl. H. 187, 8. Tó Drihtne Hæ-acute;lendum Críste, 155, 15. Wið úrne Drihten Hæ-acute;lendne Críst, 159, 33- v. for-, ge-, þurh-, un-hæ-acute;lan.

hæ-acute;lan to castrate :-- Móna se syofoða, blód læ-acute;tan . . . temian, hæ-acute;lan (castrare) gód ys, Lch. iii. 186, 22. [For corresponding forms in other languages see Dief. ii. 498, Angl. xxx. 131.] v. tó-hæ-acute;lan.

hæ-acute;l-bæ-acute;re. v. hál-bæ-acute;re.

hæle. Add :-- Hæle sceal wísfæst and gemetlic, Fii. 86. Sum bið heardsæ-acute;lig hæle, bið hwæðre gleáw, Crë. 32. Láð bið wineleás hæle, Vy. 32. Þá cám in gán ealdor þegna (Beowulf), dæ-acute;dcéne mon, hæle hildedeór, B. 1646: (Wígláf), 3111. Se æðeling (St. Andrew) . . . Crístes cempa . . . þæ-acute;r in eóde elnes gemyndig hæle hildedeór, An. 1004. Hié gemétton háligne hæle under heolstorlocan bídan beadurófne, 144. v. hæleþ.

hæ-acute;le ; adj. Hale, sound, whole, safe :-- Sýne hæ-acute;le pupillam incolumem, Hpt. Gl. 487, 69. Þá woldan hié on ecnesse hæ-acute;le and trume wið deófla níþum and helle wíturn, and deáþ geþrowodan for Godes naman, Bl. H. 171, 30. v. ge-, wan-hæ-acute;le; hál.

hæ-acute;le, an; f. l. hæ-acute;le, es; u. , and add; [Cf. Goth. un-haili ill-health.]: -hæ-acute;led. v. on-hæ-acute;led: -hæ-acute;ledlic, hæ-acute;ledness. v. un-gehæ-acute;ledlic, un-gehæ-acute;ledness.

hæ-acute;lend. Add: I. used of the Deity in reference to pre-Christian times (1) as a noun denoting an agent, a saviour :-- Freá mihtig, hæ-acute;lend manna, Ps. C. 137. Drihten is mín hæ-acute;lend Dominus salus mea. Ps. Th. 26, l. Þú eart mín hæ-acute;lend salutare vultus mei, 42, 6. Úre hæ-acute;lend God helpe ússes salutaris noster, Dens noster, Deus salvos faciendi, 67, 20. Hæ-acute;lynd Drihten, 107, 6. Mín gást wynsumaþ on God mínum hæ-acute;lende, Bl. H. 7, 3. (2) with weakening of force and tending to become a mere title (cf. Christ), (a) where it is not definitely applied to the second person of the Trinity :-- Him wæs Hæ-acute;lend God wráð geworden, Sat. 281. Bearn Hæ-acute;lendes, Sae. 153. Hélendes, 86. Þú (Satan) ús (the fallen angels) gelæ-acute;rdest þæt wé Hæ-acute;lende hýran ne sceoldan, 54. Herigean Hæ-acute;lynd Drihten Laudate Dominum, Ps. Th. 112, 1: 98, 10. (b) applied to the second person :-- Frumbearn Godes sæ-acute;de: ' Ic eów geworhte . . . Ic on neorxna wonge æ-acute;sette treów . . git oferhýrdon Hæ-acute;lendes word . . . Næs þá monna gemet. . . þæt eów mihte helpan, nimðe Hæ-acute;lend God, sé þæt wíte æ-acute;r tó wrece gesette, férde tó foldan', Sat. 470-95. II. of the Deity in Christian times, (1) denoting a saviour, used of Christ :-- Þú hæ-acute;lend eart middangeardes, El. 809. Þæt hé mundbora mín geweorðe, helpend and hæ-acute;lend wið hellsceaðum, Jul. 157. Ic wille hýran mínum hæ-acute;lende, Gú. 576. Heó cende ealles middaneardes hæ-acute;lend, Bl. 105, 18. Hæ-acute;lend tillfremmendra, Rä. 60, 6. (2) passing into a title. Cf. I. 2. (a) used of God the Father :-- Dryhten Hæ-acute;lend (cf. þín sunu, 778), El. 726. (b) used of Christ, (α) the Saviour :-- Ðá se Hæ-acute;lend ðæt ongeat, Past. 33, 15 : Bl. H. 17, 25. Se Hæ-acute;lend ús helpe gefremede þurh his líces gedal, Ph. 650: El. 862. Se gehálgoda Hæ-acute;lend, Cri. 435. Maria smerede þæs Hæ-acute;lendes fét, Bl. H. 69, 2 : Cri. 505. Martha gearwode þám Hæ-acute;lende æ-acute;fengereordu, Bl. H. 67, 26. ¶ with other titles of the Deity :-- Þú eart Hæ-acute;lend God, Hy. 3, 9. Hí læ-acute;rdon æ-acute;nne willan beón on Dryhtne Hæ-acute;lende Críste (Dryhtne Hæ-acute;lende, v. l.) (in Domino Saluatore), Bd. 5, 19 ; Sch. 666, 8. (β) rendering Jesus :-- His nama wæs Hiesus, þæt is Hæ-acute;lend, for ðan ðe hé gehæ-acute;lð ealle ðá þe on hine gelýfað, Hml. Th. i. 198, 12. Hæ-acute;lend genam his twelf þegnas sunder, Bl. H. 15, 6, 15, 23. Hit is Hæ-acute;lend se Nazarenisca it is Jesus of Nazareth, 18. Hire sweostor gesæt big Hæ-acute;lendes fótum, 67, 27: Sat. 382: An. 574: Kr. 25. Lazarus sæt mid Hæ-acute;lende, Bl. H. 67, 36. Didimus mid hondum Hæ-acute;lend genóm, Sae. 544. ¶ with other titles of the Deity :-- Úre Drihten Hæ-acute;lend . . . wæs Hæ-acute;lend Críst, Bl. H. 67, 4-5: Sat. 219: An. 1409. Úre Drihten Hæ-acute;lend Críst, Bl. H. 11. 21. v. hæ-acute;lan ; II. 2.

hæ-acute;lend-lic. Substitute: That heals ot saves, salutary :-- Hálwende, hæ-acute;lendlic þæs heofenlican [heretogan] cynnincg sahiatrix superne ducis natiuitas, An. Ox. 1538. v. ge-hæ-acute;lendlic.

hæleþ. Add: [The declension of this word is like that of ealu ; both are t-stems, and the regular nominative should be hæle q. v. See Kl. Nom. Stam. §29, Sievers Grammar § 281]. I. used with complimentary force of both temporal and spiritual persons; (1) implying excellence in worldly matters :-- David wæs háten diórmód hæleð, Israéls brega æðele and ríce, cyninga cýnost, Ps. C. I. Weorð eác ádræ-acute;fed deórmód hæleð Óslác of earde, Chr. 975 ; P. 120, 20. Ing wæs æ-acute;rest mid Eást-Denum . . . þus Heardingasþone hæleð nemdun, Rún. 22. Byð for eorlum æðelinga wyn hors hófum wlanc, þæ-acute;r him hæleþe ymb welege on wicgum wrixlað spræ-acute;ce, 19. (l a) transferred to Christ :-- Ongyrede hine geong hæleð, þæt wæs God ælmihtig, strang and stíðmód, gestáh hé on galgan, módig on manigra gesyhðe, Kr. 39. (2) in spiritual matters :-- Ióhannis hæleð helwarum spr. ec, Hö. 24. Wís hæleð (St. Andrew), An. 921. Tírfæst hæleð. . . bisceop se góda . . . ðám wæs Cyneweard nama, Chr. 975 ; P. 120, 9. (3) expressing courtesy in address :-- Nú þú miht gehýran, hæleð mín se leófa, Kr. 78 : 95 : El. 511. II. a man :-- Næ-acute;nig manna wát, hæleða under heofenum, Sal. 60. Fira gehwylc hæleða cynnes, Wal. 40. Næ-acute;nig manna under heofonhwealfe hæleða cynnes, An. 545. Dryhten ealra hæleða cynnes, El. 188. Heofonengla here and hæleða beam, ealle eorðbúend and atol deófol, Cri. 1278. Þonne heofon and hel hæleda bearnum, fíra feórum fylde weorðeð, 1592. Mith h&e-hook;liðum, Txts. 151, 12. ¶ in phrases applied (1) to an earthly ruler :-- Eádward cing . . . hæleða wealdend, Chr. 1065; P. 193, 31. Hæleða waldend (the king of Sodom), Gen. 2139. (2) to the Deity :-- Sóð Sunu Metodes, sáwla Bergend, hæleða Helpend, Dan. 403. Hælða