xl

OUTLINES OF GRAMMAR.

Infin. Pres.

Plur.

Pret. 2nd Pers.

Plur.

Subj. Pret.

Part.

rja (to pluck) ry'r


ri


(ri)

rinn

sama (to beseem) samir


sami

smu

semi

samat

s (/o sow) sr & sir


sri 8c seri

sru

sri

sinn

seja (/o satiate) se

sejum

saddi

sddu

seddi

saddr, sdd, satt

SEG-JA (/o say) segi

segjum

sagi

sgu

seg

sagr, sg, sagt

selja (/o sell) id

seljum

seldi


seldi

seldr, selt

Bern j a (/o compose) sem

semjum

sami

smu

semi

samr, sm

serSa (stuprare) defect.


sarsorinn

SETJA (to se/) set

setjum

setti


setti

settr, sezk

SITJA (to sit) sit

sitjum

sat sat^t

stu & Sotu

sti

setinn

sia (/o wori a charm) s


sei

siu


siit

sga (to sink) sg


seig & sg

sigu

sigi

siginn

SJ (/o sw) s

sjm & sjdm

s stt

s & Sco'

si

snn (sr), ssk

sja (to cook) s

sjum

sau sautt

suu

syi

soinn

sjga & sga (to suck) sy'g

sjgum

saug & s stt

sugu

syg

soginn

skafa (to scrape) skef

skfum

skf skft

skfu

skœfi

skafinn

skaga (to jut out) skagi

skgum

skagi

skgu


skagat

skaka (to siafe) skek

skkum

skk skkt

skku

skœki

skekinn

skapa (/o shape, make) (skep)

skpum

skp

skpuskeja (to burt) sker


skaddiskaddr, skdd, skatt

skepja (to shape)


skapiskapr

skera (to cut) skerr


skar skart

skru & skaru

skri

skorinn

SKIL JA (to separate, understand) skil

skiljum

skili


skili

skilr, skilt, skilzk

skna (to shine) sknn


skein skeint

skinu

skini

skininn

skta (cacare) skt


skeit

skitu


skitinn

skjalla (/o clash) skellr


skall skallt

skullu

skylli

skollinn

skjlfa (to shiver) sklf

skjlfum

skalf skalft

skulfu

skylfi

skolfit

skjta (to sioo/) skt

skjtum

skaut skauzt

skutu

skyti

skotinn

skolla (to dangle) skolli


skolldiskollat

skorta (to /ac) skorti


skorti


skyrti

skort

skreppa (to s//)) skrepp


skrapp skrappt

skruppu

skryppi

skroppinn

skra (to creep) skr


skrei skreitt

skriu

skrii

skriinn

SKTTLTT (shall) skal, skalt

skulu

skyldi


skyldi


sl (to smite) six

slm & slom

sl sltt

slgu

slœgi

sleginn

sleppa (to slip) slepp


slapp slappt

sluppu

slyppi

sloppinn

slta (to slit) slit


sleit sleizt

slitu

sliti

slitinn

slyngva and slngva (to sling) slyng


slaung

slungu

slyngvi

slunginn

slkkva (to extinguish) defect. slkk

slokinn

smella (to smack) defect. smell


small
smjga (to creep through) smyg

smjgum

smaug & sm

smugu

smygi

smoginn

smyrja (to anoint) smyr

smyrjum

smuri


smyri

smurr

snerta (to touch) snertr


snart snarzt

snurtu

snyrti

suorinn

sna (to slice) sn


snei sneitt

sniu

snii

sniinn

snja (to snow) defect. snyr

snifnn

ana (to turn) sny

snm

snri & sneri

snru

snri

sninn

snyja (to snuff) defect.


snuddi
sofa (to sleep) soft & sefr

sofum

svaf svaft

svfu & sfu

svfi

soinn

sa (to sacrifice) defect.

sit

spara (to spare) spari

sprum

spari

spru

speri

sparat

spa (to spae, prophesy) spi


spisp

spenja (to decoy) spenr

spenjum

spani

spnu

speni

spani, spn

sperna (to spurn) defect.


sparn
spinna (to spin) spinn '


spann spannt

spunnu

spynni

spunninn

spretta (to spirt, spring) sprettr


spratt sprazt

spruttu

sprytti

sprottinn

springa (to spring, crack) spring


sprakk sprakkt

sprungu

spryugi

sprunginn

spyrja (to speer, ask) spyr

spyrjum

spuri


spyri

spurr, spurt, spurzt

spy'ja (to spew) spy

spm

spj spjtt

spj

spi

sp

STANDA (to stand) stnd

stndum

st sttt

Stll

stœi

stait

stara (to stare) stari

strum

stari

stru

steri

starat

ste&ja (to steady, stop) defect.


staddi

stddu


staddr, stdd, statt

stela (to steal) stel


stal stalt

stlu & stlu

stli

stolinn

stinga (to stick) sting


stakk stakkt

stungu

styngi

stunginn

stiga (to step) stig


steig&st sttt

stigu

stigi

stiginn

str (to strew) stri


stristr

strjka (to strike) stry'k

strjkum

strauk straukt

struku

stryki

strokinn

stpa (to stoop) defect.

stopir (?)

stura (to mope) defect. stri


stri
styja (to prop) sty

styjum

studdi


styddi

studdr, stutt, stuzt

stynja (to groan) styn

stynjuni

stuni


styni

stuni

atokkva (to leap) stkk


stkk stkkt

stukku

stykki

stokkinn

spa (to sip) sy'p

spum

saup saupt

supu

sypi

sopinn

sveja (to glance off) sver


svaddi

svddusvefja (to soothe) svefr


svafi

svfusvelgja (to swallow) svelgr

svelgjum

svalg svalgt

sulgu

sylgi

solginn

svelja (to swell) svelr


svali

svlusvella (to swell) svellr


svall svallt

sullu

sylli

sollinn

svelta (to starve, die) sveltr


svalt svalzt

sultu

sylti

soltinn

sverfa (to file) sverf


svarf svarft

surfu

(syrfi)

sorfinn

sverja (to swear) sver

sverjum

sr srt

sru

sœri

svarinn

svimma (to swim) svimm


svamm

summu

symmi

summit