OUTLINES OF GRAMMAR.

xli

Infin. Pres. Plur.

Pret. ind Pers.

Plur.

Subj. Pref.

Part.

sva (to singe) sv

svei sveitt

sviu

svii

sviinn

svfa (to rove, drift') svif

sveif

svifu

svifi

svifit

svikja (to betray) svk svkjum

sveik sveikt

sviku

sviki

svikinn

svipa (to swoop) defect. svipr

sveipsvipinn (?)

syngja (to sing) syng syngjum

saung saungt

sungu

syngi

sunginn

sja (to sew) defect.

si or sisr

8ŒKJA (to seek) sœki sœkjum

stti


sœtti

sttr, stzk

skkva (to sink) skk

skk skkt

sukku

sykki

sokkinn

TAKA (to take) tek tkum

tk tkt

tku

tœki

tekinn

teja (to dung) te

taddi

tddu


taddr.tdd.tatt

tefja (to delay) tef tefjum

tafi

tfu

tefi

tafr, tf

teja (to tell, count) tel teljutn

tali

tlu

teli

taldr, tl, talt

temja (to tame) tern temjum

tami

tmu

temi

tamr, tm

tje (to shew) t

tjitr

(tjga, to draw) defect.
toginn

tolla (to bang fast) tolli

tollditolla

treja (to tread) tre & tr^r

traddi

trddu


traddr, trdd

trefja (to tear) (trefr)

(trafi)trafir

trega (to grieve) tregr

tregitrega

troa (to tread) trr & trer

tra

tru & trdu

tri

troinn

tra (to trow) tri

tri


tri

tra

tyggja (to c&ew/) tygg tyggjum

tgg&tggt tugi

tuggu

tygg'

tugginn

tja, tœja, tj (to avail, grant) ty'r

ti & tœi
ugga (to fear) uggi

uggi


ygg

uggat

una (to rest) uni

uni


yni

una

unna (to grant, love) ann, aunt unna

unni


ynni

unnat, unnt

vaa (to wade) ve vum

(tt)

u

œi

vai

vaka (to wake, be awake) vaki vkum

vaki

vku

veki

vaka

valda (to wield, rule) veld vldum

voldi & olli


ylli & voldi

valdit

vara (to be aware of) vari

varivarat

vaxa (to wax) vex vxum

x xt

xu

yxi

vaxinn

vefa (to weave) vef

vaf & f ft

fu

vfi, œfi

ofinn

vefja (to wrap) vef vefjum

vafi

vfu

vefi

vafr, vf

vega (to weigh, fight) veg

v vtt

vgu & vogu

vgi

veginn

vekja (to wake, rouse from sleep) vek vekjum

vaki

vku

veki

vakr, vkt

velja (to choose) vel veljum

vali

vlu

veli

valr, vl

vella (to boil) veil

vall

uliu

ylli

ollinn

velta (to roll) velt

valt valtzt

ultu

ylti

oltinn

venja (to accustom to) ven

vani

vnu

veni

vanr, vn

V~ERA & vesa (to be^ \ em & ert erum

var & vart &

vru & Voru

vri

verit

v JUJ.VXL (x vcoA vtu c/c j \

( es, er

vas vast


(pres. subj. s,

sr, sm, s)

VBBA (to become) ver

var vart

uru

)'ri

orinn

verja (to defend, clothe) ver

vari

vru

veri

varr

verpa (to warp, throw) verp

varp varpt

urpu

yrpi

orpinn

VILJA (to iw'W) vil & vilja viljum

vildi


vildi

vilja

vinda (to wind wrong) vind

vatt vatzt

undu

yndi

undinn

vinna (to work) vinn

vann vannt

unnu

ynni

unninn

VITA (to wit, know) veil, veizt vitu

vissi


vissi

vita

vikja (to move) vik

veik veikt

viku

viki

vikinn

(vringa = to wring) defect. ving = vring (?), Grett.

(in a verse)

vrunguymja (to hem) ymr

umi
yrkja (to work, compose) yrki

orti


yrti

ortr, ort, orzk

yja (to swarm) defect.

i
efja (to thicken) defect.

afi
egja (to be silent) egi egjum

agi

gu

egi

agat

ekja (to tbalcb) ek ekjum

aki

ku

eki

akr, k, akinu

ekkja (to know) defect.

tti & eki
enja (to stretch) en enjum

ani

nu

eni

anr, n

eyja (to thaw) defect.

iggja (to receive) igg iggjum

tt

gu & ogu

gi

eginn

ilja (to board)

iliilr

a (to melt) defect.
iinn

j (to coerce) pjai

jijr, j, jzk

jta (to whistle) y't jtum

aut auzt

utu

yti

otinn

ola (to thole, bear) li

oli


li, yli

olt, olat

ora (to dare) ori

ori


ri, yri

orat, ort

rasa (to talk big) defect. prasi

r (to long) ri

rirr

rfa (to seize) rf

reif reift

rifu

rifi

rifinn

rjta (to cease) rtr

raut

(rutu)

ryti

rotinn

ruma (to sit fast) prumi

rumi
rngva, ryngja (to press, throng) prong

rng

rungu

ryngvi

runginn

URFA (to need) arf, arft urfu

urfti


yrfti

urfat (urt)

v (to wash) v vm

tt

gu

vgi

veginn

J)verra (to wane) verr

varr

urru

yrri

orrinn

jpYKKJA (to think, seem) ykkir

tti


œtti

tt, tzk

ylja (to recite) pyl

uli


yli

ulit

yrja (to rush) defect. yrr

uri
ysja (to rush) defect. yss

usti
œja (to bait) & i

i


aei

& it