This is page 122 of the supplement to An Anglo-Saxon Dictionary by T. Northcote Toller (1921)

This online edition was created by the Germanic Lexicon Project.

Click here to go to the main page about Bosworth/Toller. (You can download the entire dictionary from that page.)
Click here to volunteer to correct a page of this dictionary.
Click here to search the dictionary.

This page was generated on 18 Jan 2020. The individual pages are regenerated once a week to reflect the previous week's worth of corrections, which are performed and uploaded by volunteers.

The copyright on this dictionary is expired. You are welcome to copy the data below, post it on other web sites, create derived works, or use the data in any other way you please. As a courtesy, please credit the Germanic Lexicon Project.

122 CEORFAN -- CÉPAN

ceorfan. Add: I. to cut, cut off, &c :-- Cearf cederet, Wrt. Voc. ii. 25, 5. Cearf hine abscide eum, Mt. L. 18, 3: 5, 30: amputa ilium, Mk. L. 9, 44. Man ceorfe him þá handa of, Ll. Th. i. 394, 10. Hét ic ceorfan ðá bearwas jubeo cedi nemus, Nar. 12, 18. Gyf þé syxes genyóðige, þonne sníð þú mid þínum fingre ofer þone óþerne swylce þú cyrfan wille if you want a knife make a stroke with one finger on another as if you meant to cut it off, Tech. ii. 123, 4. Ne sceamode þé tó ceorfanne þ-bar; þ-bar; ðú sylf suce, Hml. S. 7, 125. þ-bar; corfene breóst, 145. Ceorfende infindens, Wrt. Voc. ii. 47, 23. II. to slay :-- Fióndas míno cearfas (ceorfas, R.) inimicos meos interficite, Lk. L. 19, 27. v. ge-ceorfan.

ceorfing-ísen. Add :-- Fýlð flæ-acute;sces ísene behófað and ceorfincgísene putredo carnis ferro indiget et cauterio, Scint. 43, 2.

ceorf-ness. v. ymb-ceorfness.

ceorf-seax, es; n. A surgeon's knife, scalpel :-- Ðeáh ðe se woruldlæ-acute;ce þone gewundodan mid bærnette oððe mid ceorfsexe gelácnige, Hml. Th. i. 472, 14.

ceorian. Add: I. to murmur, complain without just cause. (1) absolute :-- Ic swíþor ceorude þonne mín sáwul behófode, þá ðá ic æ-acute;hta forleás, Angl. xi. 113, 40. Manega ceorodon and fandoden Godes, Hml. S. 13, 230. Hý ná ne ceorien (cyrian, R. Ben. I. 72, 16) non murmurent, R. Ben. 65, 9. Ceoriende (cyrigende, R. Ben. I. 55, 12) murmurans, 48, 4. Ceriende murmurosus, R. Ben. I. 20, 15. Ne gestilde næ-acute;fre stefen cearciendes wæ-acute;nes ne ceoriendes wales, Lch. iii. 430, 34. (2) to murmur about (ymb), against (ongeán) :-- Hé ceorað ongeán God, Hml. Th. i. 472, 8. Gé ymb þæt án gefeoht ceoriað, Ors. 3, 11; S. 142, 7. Ic ongeán þé dyrstiglíce ceorode, Angl. xi. 113, 42. Swá þæt wé ne ceorion ongeán Godes swinglum, Hml. Th. ii. 546, 10. (3) ground of complaint given in a clause :-- Þá sunderhálgan ceorodon þæt hé mid ðám synfullum æt, Hml. Th. ii. 472, 1. Ne þurfe wé ceorian þæt Drihten nis líchamlíce on ðyssere worulde wunigende nú, 438, 27. Ceorian hwí hí móddru næ-acute;ron and eác swylce mæ-acute;denu, Hml. A. 32, 207. II. to complain with just cause :-- Be ðæ-acute;re gýmeleaste spræc se wítega mid ceorigendre stefne, Hml. Th. i. 404, 24.

ceorig; adj. Querulous, bitter (complaint) :-- Ceorigum murcnungum querulosis questibus, Hpt. Gl. 421, 8: raucidis (amaris) questibus, 472, 61.

ceorl. Dele first passage under II, and add: I. a man, male person :-- Ceorl mas, Wrt. Voc. ii. 58, 39. Ciorl vir, Kent. Gl. 1195. I a. poet, a (noble) man :-- Snotor ceorl monig, B. 908. Gomelum ceorle, 2444; 2972. Leóde míne þá sélestan, snotere ceorlas, 416: 202: 1591. I b. a (married) man, husband :-- Ceorl þe wíf hæfð maritus, Wrt. Voc. i. 73, 13. Ceorl uxorius, ii. 124, 26. Wearð forðféred sumes wífes ceorl ... and sæt þ-bar; wíf ofer þám líchaman hire forðférdan ceorles, Gr. D. 215, 18: Gn. Ex. 97. Þú wilnast ceorles, Hml. S. 3, 396. Wæ-acute;ron wydewan fornýdde on unriht tó ceorle, Wlfst. 158, 11. Ceorl maritum, An. Ox. 5166. Hæbbe æ-acute;lc monn his wíf, and æ-acute;lc wíf hiere ciorl, Past. 99, 12. Wóhhæ-acute;med begangan mid óþerra ceorla wífum, Bl. H. 61, 14. II. a man of inferior class, peasant, rustic :-- Hwæt is þes ceorl (rusticus)?, Gr. D. 35, 2: 45, 24. Se mæ-acute;ra landbegenga (St. Paul) underféng ðá hálgan gesomnunga tó plantianne, suá se ceorl déð his ortgeard, Past. 293. 4. Dúnhere, unorne ceorl (simple peasant), By. 256. Mon ðane chiorl slóh for ðan buccan, C. D. iii. 434, 21. Ceorla samnung compita, Wrt. Voc. i. 36, 32. Mid mycelre ceorla (rusticorum) mænigu, Gr. D. 213, 13. Eádwíg ceorla cyng, Chr. 1017; P. 155, 8. II a. where ceorl is in contrast with eorl :-- Eóde ánræ-acute;d eorl tó þám ceorle, By. 132. Cuð þeódum gewelhwæ-acute;r, ceorlum and eorlum, Men. 31. II b. in contrast with þeów :-- Þá ofþúhte heora ceorlum (libertinis) þæt mon þá þeówas freóde, and hí nolde, Ors. 4, 3; S. 162, 16. II c. a layman :-- Swá mæssepreóst, swá munuc, swá ceorl (laicus), swá cempa, Coll. M. 31, 37. Swylce hit nán pleoh ne sý þ-bar; se preóst libbe swá swá ceorl, Ll. Th. ii. 344, 18. þæt mæssepreóst lybbe his líf swá swá ceorl, Wlfst. 269, 29. II d. as a term of contempt? :-- Wæs Eaxeceaster ábrocen þurh þone Frenciscan ceorl Hugon (far ánes Frencisces ceorles ðingan Hugo hátte, v. l.) through the French fellow, Hugh, Chr. 1003; P. 135, 5. III. the legal status of the ceorl is illustrated by the following passages :-- Gif on eorles túne man mannan ofslæhð .xii. scill. gebéte ... Ceorles mundbyrd .vi. scillingas, Ll. Th. i. 6, 9-12. Gesíðcund man gebéte .C. scill. Ceorlisc man gebéte .L. scill., 38, 4-7. Gesiðcund mon landágende geselle .cxx. sci&l-bar;&l-bar;. ... unlandágende .lx. sci&l-bar;&l-bar;. ... cierlisc .xxx. sci&l-bar;&l-bar;., 134, 8-10. Gif syxhyndum þissa hwæðer gelimpe þriefealdlíce áríse be þæ-acute;re cierliscan bóte; .xii.-hyndum men twyfealdlíce be þæs syxhyndan bóte, 88, 2-5: 9-11. Ceorles wergild is on Myrcna lage .cc. sci&l-bar;&l-bar;. Ðegnes wergild is syx swá micel, 190, 2. Cyninges þegn gilde .x. healfmarc; landagende .vi. healfmearc; ceorl .xii. ór., ii. 300, 10. v. beo-, hæmed-ceorl.

ceorl-folc. Add :-- Þis rídende ceorlfolc hoc equestre vulgus, Ælfc. Gr. Z. 44, 15.

ceorlian. Add :-- Nán wer ne wífað, ne wíf ne ceorlað, Hml. Th. i. 238, 1. Gif wíf þriwa ceorlað, Ll. Th. ii. 232, 4. Hit riht nis þæt wíf ceorlige oftur þonne æ-acute;ne. Wlfst. 305, 2. Heó hraðor wolde sweltan þonne ceorlian, Hml. S. 7, 303. v. ge-ceorlian.

ceorlisc. v. cirlisc.

ceorl-leás; adj. Without a husband, unmarried :-- Ðæt wudewe sitte .xii. mónðas ceorl(l)æ-acute;s. Sitte æ-acute;lc wuduwe werleás twelf mónað, Ll. Th. i. 416, 3.

ceorl-lic. Substitute for citation :-- Heánra mann vel ceorlic (l.? heánra manna vel ceorlicra) æ-acute;hta peculium, Wrt. Voc. i. 20, 59.

ceorl-líce. For 'Bridf' substitute :-- On twám wísum is se dæg gecweden, naturaliter et vulgariter, þ-bar; ys gecyndelíce and ceorlíce, Angl. viii. 317, 8.

ceorran; p. cearr, pl. curron To creak :-- Cræte curran, Lch. iii. 32, 9. Cf. georran.

ceorung. Add :-- Ceorung murmur, murmuratio, Ælfc. Gr. Z. 49, 4. Seó ceorung is swýðe láð Gode, and húru þ-bar; mann gremige him mid wordum, Hml. S. 13, 233: Hml. Th. i. 446, 10. Ceorunge yfelnes murmurationis malum, R. Ben. 58, 8. Bútan ceorunge non cum murmurio, 20, 19. Mid wóplicre ceorunge with lamentable complaint, Hml. S. 2, 355. Ceorunge (cear-, Hpt. Gl. 514, 67) querimoniam, An. Ox. 4692. Gif æ-acute;nig ongeán sumne hæfð ceorunge (querelam), Scint. 24, 3.

ceósan. Add :-- Ceóseþ legit, Wrt. Voc. ii. 53, 34. (1) to choose a person as lord :-- Ic eom fyrmdig tó þám híwum þ-bar; hý hine ceósan, Cht. Th. 487, 28. Ic wylle þæt man ágyfe þám híwum hyra freóls swylce hand tó ceósenne swylce him leófast sý, 492, 17. (2) ceósan tó to choose as, elect to an office :-- Man ceás Arnwi munec tó a&b-bar;&b-bar;., Chr. 1041; P. 163, 16. Ðá cusen þá munecas tó abbot Brand, 1066; P. 199, 1.

ceosel; m. Gravel, shingle. Add :-- Cisal glarea, Txts. 64, 461. Hé sang his gebedu on sæ-acute;licere ýðe, ... and syððan his cneówa on ðám ceosle gebígde ... Twégen seolas his bletsunge bæ-acute;don licgende æt his fóton on fealwum ceosle, Hml. Th. ii. 138, 8-14. Þæs weres líc tó þám strande becóm, ... and on þám ceosole gelæg, Hml. S. 37, 271. Ceoslum glareis, Wrt. Voc. ii. 40, 39: An. Ox. 2, 287. Cyslum, 2879:4102. Ceoslas glareas, 2, 51: 7, 96. ¶ The word is found in local names, e.g. Cysel-hyrst Chiselhurst v. C. D. vi. 269. [v. N. E. D. chesil.] v. stán-ceosel.

ceosel-bæ-acute;re; adj. Gravelly, shingly :-- On ceoselbæ-acute;rum sandum in glari(g)eris (sablonum) litoribus, Angl. xiii. 32, 126.

ceosel-stán. Add :-- Cisilstán glarea, Wrt. Voc. ii. 109, 74: 40, 69.

ceosleg; adj. Gravelly, shingly :-- On cioslegom in glari(g)eris, An. Ox. 4, 40. [v. N. E. D. chiselly.]

ceoslen; adj. Gravelly, shingly :-- On ceoslynum sandum in glarigeris litoribus, An. Ox. 7, 161.

ceosol. Substitute :-- Gullet; maw :-- Ceosol, cesol gurgustium, Txts. 67, 1001. Cesol, Wrt. Voc. ii. 41, 8. Ceósol, cesol ventriculus, stomachus avis, Txts. 105, 2090, Cf. ceoler.

ceósung. Dele.

ceówan. Add :-- Ceóweþ ruminet, Wrt. Voc. ii. 97, 15. Gnæhð, cíwþ sulcat, An. Ox. 23, 49. Ceúwð ruminat, 26, 48. Wyrm eówre líchaman cýwð, Hml. S. 4, 386. Þá clæ-acute;nan nýtenu heora cudu ceówað, 25, 46. Hí ceówað Godes beboda mid smeágunge, 60. Ceówað (cýwat, An. Ox. 101) decerpunt, rodunt, Hpt. Gl. 408, 37. Ceáw remordet, Germ. 392, 27: momorderat, 402, 57. Hé slát and ceáw his ágene handa, Gr. D. 301, 3. Swín ne ceów his cudu, Hml. S. 25, 80. þ-bar; se draca mé má ne ceówe, Gr. D. 324, 27. Swylce hí heora mete ceówan, Hml. S. 25, 49. Meng pipor wiþ hwítcwudu, sele tó ceówanne, Lch. ii. 24, 9. v. ge-ceówan.

cépan. Add: I. to observe, notice. (1) with acc. :-- Zachéus cépte þæs Hæ-acute;lendes fær, Hml. Th. i. 580, 28. (2) with clause :-- Sé ðe his feóndum ofer sumne weall ætfleón wile, ðonne cépð hé hwæ-acute;r se weall unhéhst sý, Hml. Th. i. 484, 10. Þá hæ-acute;ðenan cépton hwæ-acute;r se godspellere mæssode, Hml. S. 15, 49. I a. to keep, observe a season :-- Gé cépað dagas and mónðas dies observatis et menses, Hml. Th. i. 102, 18. II. cépan be to keep by. (1) trans. To regulate by :-- Hí cépað be ðám mónan heora fær and heora dæ-acute;da be dagum, Hml. Th. i. 100, 24. (1 a) with clause :-- Ne sceal nán man cépan be dagum on hwilcum dæge hé fare, Hml. S. 17, 92. (2) intrans. To regulate one's conduct by :-- Wé ne sceolan cépan ealles tó swýðe be swefnum, 21, 403. III. to take heed, be careful. (1) with gen. :-- Nýtenu etað swá æ-acute;r swá hí hit habbað, ac se gesceádwísa man sceal cépan his mæ-acute;les, Hml. S. 16, 318. (2) with (negative) clause :-- Cépe gehwá þ-bar; hé his líf on unnyt ne áspende, 12, 135. IV. to attend to, be concerned about, see after. (1) with gen. :-- Wé forlæ-acute;tað ðone líchaman, and cépað ðæ-acute;re sáwle, Hml. Th. i. 464, 7. Gif wé ðæs éces lífes cépað, ii. 464, 33. Þám þe æ-acute;niges crístendómes cépað on heora lífe, Ælf. T. Grn. 14, 10. (2) with clause :-- Se deófol syrwð ymbe Godes gelaðunge, and cépð hú hé mage crístenra manna sáwla fordón, Hml. Th. i. 240, 1. V. to care