This is page 506 of the supplement to An Anglo-Saxon Dictionary by T. Northcote Toller (1921)

This online edition was created by the Germanic Lexicon Project.

Click here to go to the main page about Bosworth/Toller. (You can download the entire dictionary from that page.)
Click here to volunteer to correct a page of this dictionary.
Click here to search the dictionary.

This page was generated on 13 Mar 2021. The individual pages are regenerated once a week to reflect the previous week's worth of corrections, which are performed and uploaded by volunteers.

The copyright on this dictionary is expired. You are welcome to copy the data below, post it on other web sites, create derived works, or use the data in any other way you please. As a courtesy, please credit the Germanic Lexicon Project.

506 HÁMTÚN-SCIR -- HAND

Hámtún-scir. l. scír, and add: I. Northamptonshire :-- Hí (the Danes) heafdon þá ofergán East-Engla i, and Eást-Seaxe ii, . . . and healfe Huntedúnscíre ix, and micel on Hámtúnscíre x, Chr. 1011; P. 141, note 3. In tó Bedanfordscíre, and þanon tó Huntadúnscíre and swá in tó Hámtúnscíre, 1016; P. 149, 12. II. Hampshire: -- Him (Alfred) tó cóm Sumorsæ-acute;te alle and Wilsæ-acute;tan and Hámtúnscír, Chr. 878 ; P. 76, 8. Be-súðan Temese . . . Bearrucscíre and Hámtúnscíre and Wiltúnscíre, 1011 ; P. 141, 17

hám-weard. Add: I. towards one's place of abode (temporary or permanent). Cf. hám; VII. I :-- Sé ðe þyder (to church) mid clæ-acute;num móde færð . . . and tó Gode georne þencð . . ., hé þe blíðra mæg syððan hámwerd eft gewendan, Wlfst. 281, 24. I a. (arrived) at one's place of abode :-- Þá wé hámweard wæ-acute;ron cum venissemus ad diversorium, Gen. 43, 21. II. of a body of people, e.g. troops, towards the place or district dwelt in by them, on the way home, cf. hám; VII. 2. (1) with substantive verb :-- þá hié þá hámweard wæ-acute;ron, þá métton hié micelne sciphere, Chr. 885; P. 78, 18: 911; P. 96, 13: Ors. 2, 4; S. 70, 19: 3, 11; S. 152, 20. Þá hié from ðæ-acute;re byrg hámweard wæ-acute;ron, S. 144, 28. (2) with verb of motion :-- Þonne hié hámweard fóran, þonne sceoldan hiera senatus rídan wiðæftan þæ-acute;m consulum, Ors. 2, 4; S. 70, 27. Israhéla folc mid sige wendon him hámweard, Hml. A. 113, 379. Se cyng þá hámweard gewende, Chr. 1095; P. 231, 24. III. towards one's native country, on the way home. Cf. hám; VII. 3. (1) with substantive verb :-- Hé mid heora here wæs in Asiam ; þá burgware bæ-acute;don þ-bar; hié tídlíce hámweard wæ-acute;re Agesilaus, arcessitus ex Asia, Ors. 3, 1; S. 98, 14. Mid þæ-acute;re herehýþe Rómáne oferhlæstan heora scipa þá hí hámweard wæ-acute;ron cum Romana classis ad Italian praedis onusta remearet, 4, 6; S. 176, 18. (2) with verb of motion :-- Þá hié hámweard wendon, ealle Asiam hié geniéddon þ-bar; hié him gafol gulden, Ors. 1, 10; S. 44, 17. Hí fóron tó Róme and gebidan mycele earfoðnysse þá hí hámward fóran, Chr. 1061; P. 191, 2.

hám-weardes. Add: I. cf. hám-weard; II :-- Fór Swegen eorl in tó Wealan, and him man gíslode. Þá hé hámwerdes wæs, Chr. 1046; P. 164, 28. II. cf. hám-weard; III :-- Hú hý sceoldon beón álæ-acute;d of Babilonia þeówdóme, and Gode þancian þæ-acute;ra ára þe hí be wege hædon hámweardes, Ps. Th. 22, arg.

hán (?) a thole :-- Æ-acute;nne scegð .lxiii. æ-acute;re, hé is eallgearo bútan þám hánon; hé hine wolde fulgearwian his hláforde tó gerisnum, Crw. Cht. 23, 8. [Icel. hár. v. há; and for a double declension like há, hán see flá, flán; tá, tán a toe; tá, tán a twig.]

hán, e; f. A projecting stone that forms part of a boundary :-- Þis synt þá gemæ-acute;ro . . . tó þæ-acute;re háne; þonan norþ on gerihte andlang hrycges, C. D. ii. 215, 31. Æ-acute;rest on þane hwítan weg; ðonon on ðá reádan háne; of ðæ-acute;re háne on ðone herpað, iii. 415, 30: v. 297, 32: 376, 9. Of ðám byrigelse tó ðæ-acute;re reádan hánæ; of ðæ-acute;re reádan hánæ andlang stræ-acute;t, 217, 4. On þá græ-acute;gan háne ; of þæ-acute;re græ-acute;gan háne, Cht. E. 294, 25. [Icel. hein a hone.]

hana. Add: -- Hana gallus, Wrt. Voc. ii. 41, 16. Sumes wífes gást wunode mid hire oð hana sang, Shrn. 30, 29. Hana (gallus) þá licgenda[n] áwecð and þá slápolon hé þreáð, cocc (gallus) þá wiþsacen&dash-uncertain;dan cít; hanan (gallo) cráwendon hopa gehwer[f]þ, Hy. S. 6, 36-7, 5. On hanan welle, C. D. iii. 403, 11. Seó leó þone lytlan hanan hyre ondræ-acute;t, gif heó him on besyhð, and ealra swíðost gif se hana hwít bið, Hml. A. 63, 282. ¶ The word is given by runes contained in the text of Rä. 43, which has a cock for part of its subject. v. holt-, mór-, wór-, wudu-hana.

han-créd. Add: I. cock-crowing :-- Scyllendre cocca fiþerslehte and . . . hancréde concrepante pullorum plausu et sonante gallicinio, An. Ox. 4893. II. a division of the night:-- Betwux hancréde læg se hálga wer geedcucod, Hml. Th. ii. 334, 30. Cf. han-græ-acute;d.

hancréd-tíd, e; f. Cock-crow, a division of the night :-- Honcrédtíd gallicinium, Wrt. Voc. ii. 41, 17.

hand. For B. 2137 see hand-gemæ-acute;ne, dele the passage from Ll. Th. i. 18, 1. and add: I. a hand: -- Gif hé heáhre handa dyntes onféhð if he receives a blow from an uplifted hand, i. e. a violent blow. ( For the force of heáh cf. (?) its metaphorical use in: Úre hand ys heáh Deut. 32, 27 ; and for the idea of force suggested by the position of the hand cf. : Hé his handa ál UNCERTAIN óf and hí wolde wíde tódrífan, Ps. Th. 105, 21), Ll. Th. i. 18, 1. Gif men sié se earm mid honda mid ealle of ácorfen beforan elmbogan, 96, 28. On sumre stówe se hróf wæs þ-bar; man mid his handa neálíce geræ-acute;cean mihte, Bl. H. 207, 22. Mid handa, Hml. Th. i. 508, 20. Forlét hé daroð of handa fleógan of folman, By. 149. Ne wolde hé óðer wæ-acute;pen habban bútan áne girde him on handa (on hand nyman, v. l.), Bd. 3, 18 ; Sch. 275, 9 : Gen. 678: B. 495 : 540. Ánra gehwylc wið earm gesæt, hleonade wið handa, Sat. 433. Hé hond álegde, earm and eaxle . . . Grendles grápe, B. 834. On þám háligdóme swerian þe him man on hand sylð, Ll. Th. i. 292, 15. Fét sint gebundene, handa gehæfte, Gen. 380. Mínra handa geweald, 368. Handa þuman palmarum pollices, An. Ox. 3547. Onfón mid geglófedum handum, Solil. H. 42, 12. Betwuh hondum intra tenentis manus, Past. 241, 12. Hí hyra handa on hine wurpon and námon hine, Mk. 14, 46. Handa sendan, El. 457. I a. brád hand the palm of the hand :-- Bráde hand palmam, Wrt. Voc. ii. 74, 22. Þú mid þínre brádre hand (alapa) þá nunnan þaccodest, Gr. D. 190, 13. Ongan heó þerscan heó sylfe mid hire fýste ge eác mid hire brádum handum ( alapis pugnisque), 68, 29. Sume hyne slógun on his ansýne mid hyra brádum handum palmas in faciem ei dederunt, Mt. 26, 67. ¶ the loss of the hand was the penalty for certain crimes :-- Gif hwá on cirican hwæt geþeófige . . . sleá mon þá hond of þe hé hit mid gedyde, Ll. Th. i. 66, 4. Be cirliscum þeófe gefongenum . . . sleá mon hond of oþþe fót 114, 7. Gif se mynetere fúl wurðe, sleá mon of þá hand þe hé þ-bar; fúl mid worhte, 206, 20. ¶ The hand was used in various ways in formal proceedings. (1) legal, v. Grmm. R. A. 137 sqq. :-- Cliroc feówra sum hine clæ-acute;nsie (and áne his hand on wiófode . . . ), Ll. Th. i. 40, 17. Ic hebbe tó heofena míne hand and ic swerie, Deut. 32, 40. Þ-bar; hý ealle gemæ-acute;num handum of æ-acute;gðere mæ-acute;gðe on ánum wæ-acute;pne þám sémende syllan þ-bar; cyninges mund stande, Ll. Th. i. 174, 21. (2) in religious ceremonial :-- Hé heóld hine tó &b-bar; handa eum ad confirmandum tenuit, Chr. 855; P. 67, 27. Hine nam se cing tó bisceopes handa, 993; P. 126, 8. II. in figurative expressions arising from the use of the hand (1) to grasp, hold, retain; where possession, custody, control, authority, &c., are denoted :-- Sé þe at habbendre handa (with stolen goods upon him; cf. hand-hæbbende) gefangen sý, Ll. Th. i. 220, 11. Ámanige þæ-acute;re scíre bisceop þá bóte tó þæs cynges handa, 266, 20. Twégen cempan . . . þá æ-acute;r wæ-acute;ron under Eustachius handa two soldiers . . . they had served under Eustace, Hml. S. 30, 231. Under cyngces hand, Ll. Th. i. 284, 14. Áhrede of þæs hundes handa mín líf, Ps. Th. 21, 18. Æ-acute;lc þing þe tó Godes handa belimpan sceolde, Wlfst. 211, 3. Gást mínne ágifan on þínes sylfes hand, An. 1419: Hy. 7, 83. Sé hafað in hondum heofon and eorðan, Gú. 619. (1 a) referring to a thing (not a person) :-- Deað and líf on þæ-acute;re tungan handa, R. Ben. 21, 21. (2) to give :-- Griþ þ-bar; hé mid his ágenre hand sylð, Ll. Th. i. 292, 5. Unnendre handa læ-acute;tan bona voluntate dimittere, Cht. Th. 202, 37. Eorðe wældreóre swealh of handum þínum, Gen. 1017. III. in expressions arising from considering actions as performed by the hand. (1) where the hand is spoken of as the agent : -- Sum mæg wræ-acute;tlice weorc áhycgan . . . hond bið gelæ-acute;red, wís and gewealden, Crä. 45. Nú seó hond ligeð, seó þe eów welhwylcra wilna dohte, B. 1343. Hond gemunde fæ-acute;hðo genóge, feorhsweng ne ofteáh, 2488. Sceal hond and heard sweord ymb hord wígan, 2509. Him sió swíðre swaðe weardade hand on Hiorte, 2099. (2) where the word denotes agency, instrumentality in general :-- Oft him bonena hond on herefelda gesceóde, An. 17. Úre hand ys heáh and ne worhte Drihten þás þing, Deut. 32, 27. Mín hand byð ofer þíne æceras and ofslihð þíne hors, Ex. 9, 3: Gú. 230. Monnes hond, 429. Under þæ-acute;re mihte Godes handa, Bl. H. 99, 3: Ps. Th. 88, 12. Hé mid árleásre hond (handa, v. l.) hí ácwealde, Bd. 3. 1 ; Sch. 192, 6. God þás fyrd wereð mid þæ-acute;re miclan hand, Exod. 275. Se ælmihtiga lét his hond cuman . . hyht wæs geníwod, Gú. 924. Gif se mon áhefþ his handa tó ælmesdæ-acute;dum, Bl. H. 37, 24. Waldend his honda áræ-acute;rde wið þám herge, Gen. 50 : Ps. Th. 105, 21. IV. in reference to the position of the hands one on each side of the body. (1) (right or left) hand :-- Þæ-acute;r stent cwén þé on þá swýðran hand (a dextris tuis), Ps. Th. 44, 11. Siteð nú on þá swíðran hond sunu his fæderes, Sat. 580. Tó þám yflum þe him bið on þá wynstran hond, Cri. 1364. (2) of relative position generally (every or any) side :-- Beón hí ðæ-acute;r on æ-acute;lce hand beclýsede, Hml. S. 23, 326. (3) of relative position of opponents, side: -- Þæ-acute;r wearþ monig mon ofslægen on gehwæþere hond (æ-acute;gðre hand, v. l.), Chr. 853 ; P. 66, 2. On swá hwæðere hond Dryhten mæ-acute;rðo déme, B. 686. V. used of a person considered (1) as a protector, custodian, &c., cf. II :-- Ic wylle ðæt man ágyfe ðám híwum hyra freóls swylce hand (lord) tó ceósenne swylce him leófast sý, C. D. ii. 116, 35. (2) as an agent. Cf. III :-- Gestæ-acute;le on ryhtran hand gif hé mæ-acute;ge, Ll. Th. i. 76, 7. (3) as a recipient of property, an heir: -- Nú hit eall ágán is on ðæ-acute;ron oð ðíne hand (until you inherited) ; ðonne ðú hit becweðe and sylle swá gesibre handa swá fremdre swaðer ðe leófre sý, C. D. ii. 114, 7. Sylle heó hit on ðá hand ðe hire æ-acute;fre betst gehýre, vi. 138, 27. VI. skill in using the hand, skill :-- Ælfwine hæfde moncynnes míne gefræ-acute;ge leóhteste hond lofes tó wyrcenne, Víd. 72. VII. as a measure, v. hand-bræ-acute;d :-- Wæs swá mycel þæs treówes gesýne swá wolde beón gód hande brád (handbred ?), Vis. Lfc. 73. VIII. in prepositional phrases. (1) æt. (a) at hand, within reach :--Ðá sæt hé æt beóde, næfde þá æt handa hwæ-acute;r hé þ-bar; gebróhte lác healdan sceolde, Bd. 3. 2 ; Sch. 197, 20. (b) expressing immediate source, at (a person's) hand :-- Hé náh mid rihte óþres mannes tó onfónne æt fulluhte ne æt biscopes handa, Wlfst. 307, 28. (2) be, by hand(s), with the hands: -- Hine Beówulf hæfde be honda (Beowulf's hand clutched Grendel), B. 814. Ic be hondum mæg hæ-acute;ðenra sceal grípan tó grunde, Sat. 268. (3) for, on behalf of, in the interest of, on account of :-- Ælfríc nam þ-bar; toll for þæs kynges hand, Cht. Th. 635, 24: 631, 39: 639, 16: 636, 2. (4) of, from subjection to :-- God hé álýsde láðum of handa, Ps. Th. 106, 2. (5)