This is page 744 of the supplement to An Anglo-Saxon Dictionary by T. Northcote Toller (1921)

This online edition was created by the Germanic Lexicon Project.

Click here to go to the main page about Bosworth/Toller. (You can download the entire dictionary from that page.)
Click here to volunteer to correct a page of this dictionary.
Click here to search the dictionary.

This page was generated on 13 Mar 2021. The individual pages are regenerated once a week to reflect the previous week's worth of corrections, which are performed and uploaded by volunteers.

The copyright on this dictionary is expired. You are welcome to copy the data below, post it on other web sites, create derived works, or use the data in any other way you please. As a courtesy, please credit the Germanic Lexicon Project.

744 WEOROLD -- WER

weorold. II I c. ¶ add :-- Þá gebróðra áhton mycele feohspéda for worulde multas pecunias in hoc mundo possederant, Gr. D. 273, 2. Wæs Tilman mæ-acute;re wer and for worulde (weorulde, v.l.) eác swylce æþelra gebyrda vir inlustris et ad saeculum nobilis, Bd. 5, 10; Sch. 604, 12. v. gehæft-weorold.

weorold-ár. I. add :-- Men habbaþ ðæs þý læ-acute;ssan frýdóm þe hí heora módes willan neár ðisse woruldáre (weoruld-, v.l.) læ-acute;taþ, Bt. 40, 7; F. 242, 27.

weorold-bisegu. Add :-- For þiæ-acute;m manigfealdum weoruldbisgum þe hine oft æ-acute;gþer ge on móde ge on líchoman bisgodon, Bt. proem.; F. viii. 5.

weorold-broc secular use. After woroldbroce in l. 3 insert: (-bryce, v.l., Mart. H. 136, 9).

weorold-bryce. See preceding word.

weorold-camp. Add :-- -Gif hwilc preósthádes manna hine gebeóde silfne tó woroldcampe (militi&e-hook; seculari), Chrd. 97, 8,

weorold-cearu. Add :-- Seó þiccnys þára woruldcara (woruldlicra ymbhogena, v.l.) swíðe áwésteð ánra gehwilces biscopes mód uniuscujusque praesulis mentem curarum deasitas devastat, Gr. D. 41, 7. Heorte tóbróden ymbe woroldcara cor dispersum in rerum curis, Chrd. 70, 19.

weorold-cyning. I. add :-- Tó woroldcynegum ad reges terr&e-hook;, Chrd. 96, 34.

weoruld-gestreón. Add :-- Þurh woroldgestreón (per stipendium seculare) forleósan þá heofenlican mæ-acute;rða. Chrd. 12, 4. Þeáh þe him sié eal middangeard on geweald gésealdUNCERTAIN mid eallum ðám welum and ðám weoruldgestreónum ðe heofen behwealfeð ábútan, Sal. K. 86, 2.

weoruld-geþyngþ[u]. Add :-- Ús, þám þe God swá micele heálicnysse woruldge þingða forgifen hæfð, is seó mæ-acute;ste þearf þ-bar; wé hwílon úre mód gebígean tó gástlicum rihte, Gr. D. I. 7.

weoruld-gilp. Add : -- Ic ongite þ-bar;te þá mæ-acute;stan márþa ne sint on þysse woruldgilpe video celebritatem gloria non posse contingere, Bt. 33, l ; F. 120, 5.

weoruld-girela, an; m. Secular apparel :-- Þ UNCERTAIN hí . . . álecgon þone scínendan woroldgyrlan nitore seculari deposito, Chrd. 96, n.

weoruld-hád. Add: a secular rank or order :-- Þeán þe ús ná ne lyste tó þæ-acute;re spræ-acute;ce gecyrran, wé becumað genýdde tó ðæ-acute;re for gewille þára woruldháda (worldly men, cf. weoruld-mann; II), Gr. D. 209, 24.

weorold-hremming, e; f. Hindrance caused by viordly affairs :-- Geríst þ-bar; þá þe God habbad tó yrfewerdnysse, þ-bar; hig hogion þ-bar; hí Gode þeówian bútan woroldhremminge (absque ullo impedimenta seíuli), Chrd. 75, 35.

weorold-lic. III. add :-- Woruldlic ealdor biotticus auctor, cancellarius, scriptor, Hpt. 31, 8, 123.

weoroldlíce. Add: temporally (in contrast with eternally) :-- Þæ-acute;r wæs swíþe ryht dóm geendad þ-bar; hié þone woroldlíce forbærndon þe hié þóhte bærnan on écnesse justo Dei judicio ipsi eum vivum incenderunt, qui propter eum morti vitio erroris arsuri sunt, Ors. 6, 34; S. 292, 3.

weorold-lust. Add :-- Hwæt wille ic má cwæðan be mete, oððe be drince, oððe be baðe, oððe be welan, oððe be wyrðscype, oððe be æ-acute;nigum worldlusta (de cibo et potu, sive de balneis, ceteraque corporis voluptate), Solil. H. 37, 8. Cf. þá worlde lustas, 39, 4.

weorold-mann. II a. add :-- Wé beóð feor ofdúne gelæ-acute;ded, þonne wé gemengde beóð tó þysum woruldmannum mid úre gelómlican spræ-acute;ce . . . eác ful oft wé gewuniað þ-bar; wé þám woruldmannum hwæthugu mid sprecað for gehlæge multum deorsum ducimus, dum locutione continua secularibus admiscemur . . . plerumque eis ad quaedam loquenda conde-scendimus, Gr. D. 209, 16-21.

weorold-níd. Add :-- Hé tó his woroldneóde dyde þæ-acute;ra þearfena fódan alimenta pauperum suis aptauit usibus, Chrd. 51, 32. Sý æ-acute;lc hýrsunmys an woroldneódum cáflíce gefylled omnis obedientia in seculi necessitatibus strenue peragatur, 93, 9.

weorold-ríce; adj. Add :-- Him is tó forbúgenne woroldríccra geférscipe (potentium consortium). Chrd. 69, 36.

weorold-rícetere, es; n. Worldly power :-- Wé gesetton þ-bar; þá þe æ-acute;ne beóð tó preóstháde gedón . . . þ-bar; hig ná siððan tó nánon worold-rícetere (dignitatem aliquam mundanam) ne geþrístlácen tó becumenne, Chrd. 68. 34.

weorold-sceáwung, e; f. A worldly spectacle :-- -Warnion preóstas þ-bar; hí ne beón betwyx woroldsceáwungum non spectaculis mundi intersint, Chrd. 76, 30.

weorold-scír, e; f. Worldly business, secular office :-- On þám woruldscírum (negotiis secularibus) wé beóð full oft geneádode þ-bar; we dód þá þing þe ús is genóh cúð þ-bar; wé ná ne sceoldon, Gr. D. 3, 7.

weorold-strang; adj. Having great temporal power :-- Þá woruldstrangan kynegas, Nap. 71, 5.

weorold-þegnung. e; f. Secular service :-- ÞÁs ne beóð náðer ne an woroldþénuncgum (secularium officiorum studiis) mid læ-acute;wedum mannum, ne mid preóstum an þæ-acute;re godcundan æ-acute;wfestnysse, Chrd, 77, 34. Áworpan hí woruldþénuncga secularia officia abjiciant, 76, 35.

weorold-þing. Add: a secular matter :-- Hí beóð ábysgode ná ymbe godcundlice þing, ac ymbe woroldþing non diuinis, sed uanis solent instare loquelis, Chrd. 34, 12.

weorold-welig; adj. Rich in this world's goods :-- Woruldwelige gítseras, Nap. 71.

weorold-wísdóm. Add :-- Þá befæste hé his sunu tó láre tó woruldwísdóme þ-bar; hé úðwita wurde, Hml. S. 35, 9.

weorold-wuldor, es; n. Worldly glory :-- Manege synt þe Crístes scép for heora wuldorwuldre (su&e-hook; glori&e-hook; gratia) healdað, Chrd. 66, 20.

weorold-wuniende. Add :-- Ne móton hié áwa ætsomne woruldwunigende, Hpt. 33, 71, 4.

weorpan. I. add: Ib. where the implement used in throwing is given :-- Þá hét hé mid þæ-acute;m palistas . . . þæt hiere mon mid þæ-acute;m þwyres on wurpe, Ors. 4, 6 ; S. 174, 10. V 2. add :-- Þá forceáw hé his ágene tungan, and wearp hine þæ-acute;r mid on ðæt neb foran, Bt. 16, 2 ; F. 52, 25. Hit wæs swá tóbrocen efne swilce hé mid stáne wurpe on þæs fætes forwyrde, Gr. D. 105, 6.

weorpe. Dele seale-weorpan ; -weorpendlic. v. tó-weorpendlic: weorpness. Add: v. for-weorpness: weorr. Dele.

weorþ; n. [The Latin for the passage given under I 2. (in which for gefyrhtum l. gewyrhtum) is: Ut ex generantium meritis dignitas germinis nosceretur. Weorþe as a noun may compare with the same unmutated form in the corresponding adjective.] Add: v. ge-, healfpenig-, wlite-weorþ.

weorþ; adj. V I. add: (l a) with dat. ? :-- Þ UNCERTAIN word byð wítes wyrðe (wíte wyrðe or wítewyrðe, v.l.) sermo reprehenditur, Gr. D. 208, 8. (6) add :-- Hé wæs swelce Rómáne þá wyrþe wæ-acute;ron dignus Romanis punitor, Ors. 6, 3 ; S. 256, 24. VII I. and 2 add :-- Ðæ-acute;r wæs cyrice geworht wundorlices worces, and his þrowunge and martyrdómes (-dóme, v.l.) wyrðe ecclesia est mirandi operis atque eius martyrio condigna exstructa, Bd. l, 7; Sch. 27, 8. v. cyne-, dryht-, efen-, fald-, gemynd-, líc-, nyt-, ofer-, riht-, stæl-, steór-, wel-, weorc-, wíte-, weorþ-, -wirþe.

weorþan. II 3. add :-- Heó mid þám cilde wearð sóna and þæt gebær, Wlfst. 22, 9. Hit is áwriten ðætte úre Hæ-acute;lend wurde beaftan his méder and his mágum. Past. 385, 20. III. add: (a) weorþan æt to be at something; cf. (b 2) :-- Þá wurdon hí æt spræ-acute;ce, oþ þ-bar; Dúnstán rehte be Sancte Eádmunde, Hml. S. 32, 4. (bl) :-- Eft hé gehwearf tó him selfum, and wearð on his ágenum gewitte, Past. 273, 15. Þ UNCERTAIN hús fæ-acute;rlíce eall on fýre wearð. Hml. S. 26, 230. Hé wearð on micelre untrumnesse, Ors. 6, 30; S. 282, 17. Wurdon ealle þá gebróþor on þæ-acute;m Arianiscan gedwolan, 6, 31; S. 284, 15. (c 3) :-- Hanna mid eallum his folce wearð Rómánum tó gafolgieldum, Ors. 4, 6; S. 170, 26. Heora gedearf cc and xxx, and LXX wearð tó láfe, S. 176, 19. IV I. v. æfter-weard; II. (a) :-- Swá þ-bar; hé árás of þám bedde and wearð uppon his horse ut de lecto surgeret, et ascenso equo, Gr. D. 82, 30; Chr. 1048; P. 172, 24. Þá deófla siþþan of þám geswenctum mannum mid wundorlicum gebæ-acute;rum wurdon him sóna fram, Hml. S. 31, 1212. Swilce hé on sume hlæ-acute;dre stíge and wylle weorðan uppe on sumum sæ-acute;clife. Gif hé uppe on ðám clife wyrð, Solil. H. 45, 17-19. (b) :-- Hé wearp út his net, and þæ-acute;r wearð oninnan án ormæte leax, Hml. S. 31, 1274. V I. add :-- Hé ne wearð náfre náne yfele dæ-acute;da wyrcende, Nic. l, 19. (2 b) :-- On þæ-acute;m swicdóme wearð Numantia duguð gefeallen. Ors. 5, 3 ; S. 222, 8. Binnan feáwum dagum hí wúrdon forðférde, Gr. D. 152, 20. Hié wæ-acute;ron on þæ-acute;re ondræ-acute;dinge hwonne hié on þá eorþan besuncene wurden, Ors. 2, 6; S. 88, 15. ¶ with a verb that can take a complement :-- Se Hæ-acute;lend, syððan hé tó ðisum lífe cóm, and man wearð geweaxen, Hml. Th. i. 258, 10. v. á-weorþan.

weorþ-full. III. add :-- Hé geliþewæ-acute;hte tó geleáfan heora wurðfullan templ, Hml. S. 31, 483.

weorþful-lic. Add: v. for-weorþfullic.

weorþian. Add: v. be-weorþian.

weorþiend. v. ród-weorþiend.

weorþ-lic. Add: v. tæ-acute;l-weorþlic: weorþlíce. Add: v. líc-, tæ-acute;l-weorþlíce : weorþlicness. v. tiél-weorþlicness.

weorþ-mynd. I. add :-- Se apostol mid manegum tácnum gerehte hwylcne weorþmynd hé be him haefde ut apostolus signis ostenderet quam de illo haberet aestimationem, Or. D. 228, 8. v. sundor-, synder-weorþmynd.

weorþung. Add: v. dóm-, geteld-weorþung.

weorþung-dæg. II. add: a festival :-- Swá oft swá hit æ-acute;nige freólsdagas beón, Sunnandagas oððe mæssedagas oððe þyllice wurðingdagas þe wé hátað templhálgunga, forlæ-acute;ten wé æ-acute;lc óðer wurc, Nap. 68.

weosung. v. á-weosung.

wépan. II a. (l) add: (a) where there is grief for wrongdoing :-- Ðá ðe ðá gedónan scylda wépað, Past. 421, 36, (β) where there is lament for suffering :-- Gemæ-acute;nað gé hit tó þæ-acute;m wyrrestan tídum, and magon hié hreówlíce wépan. Ors. 3, 7 ; S. 120, 6. Hé ormód hine selfne ongan wépan. Bt. I ; F. 4, 4.

wépendlíce. Add :-- Wépendlíce lugubriter, An. Ox. 56, 7,

wer a man, [The form were also occurs :-- Gif þ-bar; wíf hire were forlæ-acute;t, Mk. lo, 12. Ic were ne oncnáwe, Lk. l, 34. Cf. wer aad were =